23-27 marzec 2020

DLA RODZICÓW

1. Zach?cam do obejrzenia godzinnego webinaru- rozmowy z psychologiem na temat: Koronawirus. Jak rozmawia? i wspiera? dzieci w tym czasie.

Czas panowania koronawirusa to trudny okres dla nas wszystkich. Nie?atwo nam pogodzi? si? z izolacj? i przymusow? rezygnacj? z dotychczasowego trybu ?ycia. Zmiany te tym bardziej trudno zrozumie? dzieciom, wyrwanym nagle ze swoich rytua?ów, pozbawionym towarzystwa kolegów, a nawet mo?liwo?ci spacerów w ulubione miejsca.
Jak wi?c rozmawia?? Jak zaopiekowa? si? trudnymi emocjami dziecka – np. l?kiem, z?o?ci? ? W jaki sposób wesprze? dziecko, które t?skni za przedszkolem lub szko?? i znajomymi? Jak rodze?stwo mo?e si? wzajemnie wspiera?? Jak w tym wszystkim rodzic mo?e zadba? sam o siebie? Na te wszystkie pytania odpowie dr Magdalena ?niegulska, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

https://www.youtube.com/watch?v=T2jKALI0v_A&feature=youtu.be&utm_content...

2. Warto równie? zapozna? si? z artyku?em Fundacji Dajemy Dzieciom Si??
Jak rozmawia? z dzieckiem o niepokoj?cej sytuacji zwi?zanej z koronawirusem?

https://rodzice.fdds.pl/wiedza/jak-rozmawiac-z-dzieckiem-o-niepokojacej-...  

*?ród?o: https://rodzice.fdds.pl/ 

DLA DZIECI

1. Bajka o Królu Wirusie i dobrej kwarantannie – audiobook. Bajka napisana przez pani? Beat? Bródk? o obecnej sytuacji z koronawirusem.

Polecam- bajk? mo?na wys?ucha? w formie audiobooka lub przeczyta? dziecku samodzielnie. 
Prosz? koniecznie wykona? zadanie ko?cowe, pu?ci? wodze fantazji i wymy?li? co b?dziemy robi?, gdy kwarantanna ju? si? sko?czy. Niech ka?dy opowie o swoich pomys?ach, zapiszcie je, a potem koniecznie zrealizujcie!

http://dorotabrodka.pl/blog/ 

2. #COVIBOOK
Ciekawa ksi??eczka- ulotka stworzona, aby wyt?umaczy? dzieciom obecn? sytuacj? w przyst?pny sposób. S? tam podstawowe informacje, zadania do wykonania, rozmowa o emocjach.
Ksi??eczk? mo?na wydrukowa?, b?d? obejrze? na komputerze.
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_132...

3. A teraz czas na relaks. Odpocznijmy te? czasem od edukacji.
Zróbcie co? razem! Co?, na co na co dzie? nie mieli?cie nigdy czasu.
Polecam wykonanie domowych „?elek”.

?elki z galaretki
Sk?adniki:
•1 opakowanie galaretki o dowolnym smaku
•100ml wody
Sposób przygotowania:
1.Galaretk? rozpu?ci? w 100ml wrz?cej wody.
2.Galaretk? rozla? do formy silikonowej na lód/pralinki, pozostawi? do ostygni?cia, a nast?pnie wstawi? form? do lodówki na co najmniej 1 godz. (a najlepiej par? godzin), a? p?yn dobrze st??eje.