Stanis?aw Wyspia?ski

Posta? Stanis?awa Wyspia?skiego zwi?zana jest z naszym przedszkolem, chocia? nie nosi jego imienia, to "Zielony Dinek" mie?ci si? przy ul. Wyspia?skiego. Warto, wi?c si?gn?? do historii jego ?ycia.Poni?ej biografia napisana przez samego Wyspia?skiego. Jego wzloty i upadki w ?yciu. Zapraszam do zapoznania si? z prezentacj? BARBARA KUREK

Pliki do pobrania: