W bajkowym ?wiecie warto?ci

DROGIE DZIECI

Zapraszamy Was na cykliczne spotkania czytelnicze pod has?em „W bajkowym ?wiecie warto?ci”?

Bez w?tpienia ksi??ki ucz? m?dro?ci, szacunku i uniwersalnych warto?ci!

Mi?o??, odwaga, szacunek, przyja??, uczciwo??, pokój, pi?kno i zdrowie – to zwierciad?a m?dro?ci - warto wi?c je lepiej pozna?, zamiast trzyma? gdzie? w ukryciu – przecie? zawsze dobrze wiedzie?, co kieruje nami w ?yciu!?

Pos?uchajcie zatem opowiada? o warto?ciach, czyli o tym, co jest w ?yciu najwa?niejsze!

(Je?li podany link nie otwiera si?, prosz? skopiowa? do przegl?darki)

I odcinek- Mi?o?? ?

https://tvjaslo.pl/wp-mp4-2020/20200425-05.php

II odcinek- Odwaga ?

http://tvjaslo.pl/wp-mp4-2020/20200425-06.php

III odcinek-Szacunek?

http://tvjaslo.pl/wp-mp4-2020/20200502-02.php

IV odcinek- Przyja???

http://tvjaslo.pl/wp-mp4-2020/20200502-05.php

V odcinek- Uczciwo???

http://tvjaslo.pl/wp-mp4-2020/20200502-07.php

VI odcinek- Pokój ?

http://tvjaslo.pl/wp-mp4-2020/20200502-08.php

VII odcinek- Pi?kno?

http://tvjaslo.pl/wp-mp4-2020/20200502-09.php

VIII odcinek- Zdrowie ?

http://tvjaslo.pl/wp-mp4-2020/20200502-10.php

Pami?tajcie, ?e warto?ci to drogowskazy do szcz??liwego ?ycia ?

 

Udost?pni?a Maria Jolanta Bizub