23-27 marzec 2020

ZADANIA DLA BIEDRONEK NA 23-27.03.2020

  1. UZUPE?NIANIE ?WICZE? W KARTACH PRACY – do zaznaczonego wcze?niej miejsca.
  2. UTWALANIE ZNAJOMO?CI LITER, CYFR, DZIELENIE WYRAZÓW NA SYLABY I G?OSKI (pierwsza, ostatnia i ?rodkowe) dzieci 7-l czytanie wyrazów, zda?, krótkich tekstów, UTRWALANIE LICZENIA W ZAKRESIE 10 PODCZAS ZABAW I CODZIENNYCH CZYNNO?CI DOMOWYCH
  3. 22 MARCA – ?wiatowy Dzie? Wody- rozmawiamy z dzie?mi na temat wa?no?ci wody w ?yciu cz?owieka, oszcz?dno?ci wody. Uk?adamy has?o o wodzie.
  4. Wykonanie laurki z podzi?kowaniem dla lekarzy, policjantów i ekspedientek za ich trud i po?wi?cenie.
  5. Zróbcie zdj?cia spotkanej na spacerze wio?nie.
  6. Korzystanie z zabaw zamieszczanych w Domowym Przedszkolu zak?adka Dla Rodziców na stronie internetowej przedszkola.
  7. ZABAWA, ZABAWA, ZABAWA.
  8. Prosimy o nadsy?anie zdj?? z aktywno?ci dzieci.

p. HANIA i p. KASIA