30.03-03.04. 2020

Witamy Was ponownie nasze kochane Biedroneczki. Chcemy Wam zaproponowa? wiele atrakcyjnych aktywno?ci na kolejny tydzie? naszych wspólnych zabaw. W tym tygodniu b?dziemy rozmawia? o Wiosennych powrotach. Wasze panie Kasia i Hania

 

PROPONOWANE AKTYWNO?CI DLA DZIECI I RODZICÓW

 

  1. Poznawanie nazw wybranych ptaków, które powróci?y do nas wczesn? wiosn?- skowronka, bociana, czajki szpaka.
  2. S?uchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Gdzie budowa? gniazdo?”

 

- Nie ma to jak g??boka dziupla! Trudno o lepsze i bezpieczniejsze mieszkanie dla dzieci- powiedzia? dzi?cio?.

- Kto to widzia?, ?eby chowa? dzieci w mroku, bez odrobiny s?o?ca – oburzy? si? skowronek.

- O nie! Gniazdko powinno by? us?ane na ziemi, w bru?dzie, pomi?dzy zielonym, m?odym zbo?em. Tu dzieci znajd? od razu po?ywienie, tu skryj? si? w g?szczu…..

- Gniazdo nie mo?e by? zrobione z kilku trawek. Powinno by? ulepione porz?dnie z gliny, pod okapem, ?eby deszcz dzieci nie zmoczy?. O na przyk?ad nad wrotami stajni czy obory- ?wiergota?a jaskó?ka.

- Sit, sit- powiedzia? cichutko remiz.- Nie zgadzam si? z wami. Gniazdko w dziupli? Na ziemi? Z twardej gliny i przylepione do ?cianie? O nie!!! Spójrzcie na moje gniazdko utkane z najdelikatniejszych puchów i zawieszone na wiotkich ga??zkach nad wod?! Najl?ejszy wiaterek buja nim jak ko?ysk?…..

- ?wirk!!! Nie rozumiem waszych k?ótni- za?wierka? stary wróbel.

- Ten uwa?a, ?e najbezpieczniej w dziupli, tamtemu w bru?dzie ?atwo szuka? ukrytych w ziemi owadów. Ba, s? nawet ptaki buduj?ce gniazda tylko w norkach, w ziemi albo wprost na wodzie…. Ja tam nie jestem wybredny w wyborze miejsca na gniazdo. Mia?em ju? ich wiele w swoim ?yciu. Jedno zbudowa?em ze s?omy na starej lipie, drugie –pod ryn?, trzecie…. Hm…  trzecie po prostu zaj??em jaskó?kom, a czwarte – szpakom. Owszem, dobrze si? czu?em w ich budce tylko mnie stamt?d wyproszono do?? niegrzecznie. Obrazi?em si? wi?c i teraz mieszkam k?tem u bociana. W ga??ziach, które poznosi? na gniazdo, miejsca mam dosy?, a oboje bocianostwo nie ?a?uj? mi tego k?cika.

 

Rozmowa na temat opowiadania.

- Które ptaki rozmawia?y o gniazdach?

-Jakie gniazdo zachwala? dzi?cio?, a jakie skowronek?

-Jakie gniazdo zachwala?a jaskó?ka, a jakie remiz?

-Co powiedzia? wróbel na temat gniazd?

- Z czego ptaki robi? gniazda?

Karta pracy cz.3 , s.62

  1. Odkrywanie litery j J. Rysowanie po ?ladach rysunków. Okre?lanie pierwszej g?oski w s?owie „ jajka”i w nazwach rysunków
  2. Wykonanie wydzieranki z kolorowego papieru „ Bocian”
  3. Rozwi?zywanie zada? tekstowych

-dodawanie i odejmowanie w zakresie 10

Karta pracy cz.3, s.63, 65, 66

  1. Rozmowa o wiosennych powrotach ptaków- pokazywanie na globusie drogi ptaków z ciep?ych krajów do Polski. Zagadki o ptakach.
  2. Karta pracy cz. 3, s.67,68
  3. Rozmowa na temat zwierz?t wykluwaj?cych si? z jajek

- Jakie zwierz?ta wykluwaj? si? z jajek?( jaszczurki, ptaki, owady, ?aby, ryby)

-Czy wszystkie jajeczka s? takie same?

- czy wszystkie zwierz?ta wykluwaj? si? tak jak ptaki?

       9. Karta pracy cz.3, s.69, 70, 71

      10. ?wiczenia oddechowe „Wy?cigi piórek”

      11. Realizacja programu antynikotynowego „Czyste powietrze wokó? nas”

      12. Wykonanie plakatu: „Nie pal przy mnie prosz?!”

      13. Realizacja projektu „20 minut dla matematyki”

      14. Konkurs dla Mam i ich pociech „Wielkanocna kura”

      15. Wykonanie zadania do projektu „Kreatywny przedszkolak”

      16. Ogl?danie Poranków Freblowskich