30.03-03.04. 2020

PLAN PRACY W GRUPIE ?ABKI

I. Obserwacja zmian zachodz?cych w przyrodzie wiosn? – ci?g dalszy:

Propozycje: obserwacja ga??zek z drzew (leszczyna, brzoza, wierzba) w?o?onych do wody.

II. Wiosenne zagadki:

  1. Bia?y kwiat przebi? ?nieg i wyjrza? na ?wiat (przebi?nieg)
  2. Ma dziób i nogi czerwone, gdy pojawi si? na ??ce

straszy ?abki kumkaj?ce (bocian)

  1. Skacze przy ciep?ej pogodzie

raz jest w trawie, raz jest w wodzie (?aba)

III. Ogl?danie zdj?cia bociana – omawianie jego wygl?du

- kolorowanie  rysunku bociana i malowanie trawy palcem maczanym w zielonej farbie.

- rysujemy s?oneczko wg instrukcji:

„Rysujemy ko?o, ko?o

I je poprawiamy.

Kreseczki, promyczki

I s?oneczko mamy.”

- wyklejanie ?ó?t? plastelin? s?oneczka.

IV. Zabawy sylabami – rytmiczny podzia? s?ów: bociany bo-cia-ny, przebi?niegi, bazie, trawa,     wiosna.

V. ?wiczenia oddechowe: na?ladowanie w?chania kwiatów

VI. Zabawa ruchowa (proponowana) – „Uwaga bocian”

?abki skacz? na has?o „uwaga bocian” zatrzymuj? si? w bezruchu.

materia?y pomocnicze