WARSZTATY AKTORSKIE Z ANN? CZARTORYSK?-NIEMCZYCK?

 

Tydzie? zaczniemy od tak potrzebnej w trakcie pobytu dzieci w domach dawki codziennego ruchu a to wszystko w bardzo ciekawej i rozbudzaj?cej wyobra?ni? smart formule warsztatów aktorskich. Czeka nas ponowne spotkanie z aktork? Ann? Czartorysk?-Niemczyck?, która odpowiadaj?c na pro?by naszych widzów, ch?tnie zgodzi?a si? przeprowadzi? je po raz drugi - a o tym, ?e nie b?dzie to przesiedziany na kanapie czas, mogli?my przekona? si? ju? ostatnio

https://www.facebook.com/events/2536562246444237/

SPOTKANIA Z MÓWI?CYM WIELORYBEM B??KITKIEM

Jak co ?rod? o 11:00 dzieci ponownie spotkaj? si? na ?ywo z ukochanym przez siebie, interaktywnym wielorybem B??kitkiem - ostatnie wydarzenie zgromadzi?o przed ekranami kilkaset osób! Na ich ?yczenie ponawiamy odwiedziny B??kitka, z którym razem za?piewamy ukochane przez maluchy piosenki i pobawimy si? w interaktywny quiz. 

https://www.facebook.com/events/943632706072198/

Udost?pnij informacje o spotkaniach z B??kitkiem

PE?NY HARMONOGRAM WARSZTATÓW

 

Sprawd?cie, co nale?y przygotowa? na warsztaty zaplanowane na ten tydzie?:

Wtorek 14 kwietnia 11:00
?? Warsztaty aktorskie dla dzieci z Ann? Czartorysk?-Niemczyck?
 

?roda 15 kwietnia 11:00
?Spotkania online z mówi?cym wielorybem B??kitkiem!
 

Czwartek 16 kwietnia 11:00
?Matematyka Multisensoryczna z Akademia BABY bubbles

Matematyka Multisensoryczna to zaj?cia stymuluj?ce wszystkie zmys?y plus zabawy edukacyjne wspieraj?ce tworzenie kompetencji matematycznych maluszków. Zaj?cia prowadzi Aleksandra Jagoda - pedagog-instruktor Akademii Baby Bubbles wed?ug autorskiego programu.

Potrzebne b?d?:
- Dwie drewniane ?y?ki lub inne kuchenne przybory
- Autko zabawka
- Pude?ko po butach lub inne
- Ulubiona maskotka
- Kilka g?bek i szczotek typu kuchennego lub skrawki materia?u ró?nej struktury
- Kocyk taki aby dziecko mog?o si? na nim ca?e po?o?y?

Pi?tek 17 kwietnia 11:00
? Magnetyczna w?dka - warsztaty kreatywne z Mart? i Ol? 

Potrzebne b?d?:
- Magnesy z lodówki
- Wst??ka lub sznurek
- S?omki lub patyczki do szasz?yków
- Ta?ma
- Spinacze do papieru
- Kolorowe kartki
- Flamastry lub kredki
- No?yczki
- Reklamówka lub niebieska folia

https://www.facebook.com/SmartKidsPlanet/posts/579375829337153?__tn__=-R

 

Udost?pnij harmonogram warsztatów online

#SmartkuWró?

 

Kierujemy si? równie? do Pa?stwa z apelem o udost?pnienie akcji sprzeda?y naszych promocyjnych biletów odroczonych w akcji #SmartkuWró?. Bilety s? dedykowane go?ciom indywidualnym, jednak ich zakup b?dzie dla nas ogromnym wsparciem w tej niezwykle trudnej sytuacji, w której si? znale?li?my poprzez nasze zamkni?cie i pomo?e nam przetrwa? ten nie?atwy czas.

Udost?pnij apel #SmartkuWró?

WARSZTATY NA YOUTUBE I PROGRAM M?DRE ZABAWY

 

Wszystkie nasze dotychczasowe warsztaty a tak?e odcinki nowego programu M?dre Zabawy, który emitowany jest na kanale MiniMini+ ze Smart Kids Planet, s? dost?pne tak?e na naszym kanale na YouTube: zach?camy do subskrybowania!

Obejrzyj dotychczasowe warsztaty na YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=504t3INV5Yc&list=PLuuwXzDw9WH-vkg39Y1TrgwM01FKJkEQC

WARTO?CIOWE EBOOKI DO POBRANIA

 

Udost?pniamy Wam tak?e dwa darmowe ebooki: "Domowe zabawy ze Smartkiem" z min.: ?amig?ówkami i kolorowankami z kodowaniem a tak?e "Jak m?drze wspiera? rozwój dziecka?", w którym znajdziemy ponad 60 stron merytorycznych artyku?ów dotycz?cych min. kreatywnej zabawy czy zabawy less waste. Zach?camy do dzielenia si? ebookami z rodzicami!

Kliknij aby pobra? lub udost?pni? ebooki

http://smartkidsplanet.pl/ebooki/