PPP rok szk. 2021/2022

PRZEBIEG i ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

w  P.PRZEDSZKOLU Nr 1 w ZĄBKACH

W ROKU SZK. 2021/22

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, 

we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

 

ORGANIZACJA PRACY ZE SPECJALISTAMI

W roku szkolnym 2021/22 na indywidualne zajęcia logopedyczne uczęszcza 82 dzieci:

 

3l - "Zajączki" - zabawy logopedyczne – zajęcia grupowe oraz 3 dzieci indywidualnie

4l - "Kotki" - 7

4l - "Liski" - 8

4l - "Misie" - 12

5l - "Tygryski" - 13

6l - "Sowy" - 16

            3l - "Motylki" - zabawy logopedyczne - zajęcia grupowe

5l – „Żabki” – 10

6l – „Jeżyki” – 13

 

Na zajęcia indywidualne z terapeutą SI  uczęszcza:

 

3l - "Zajączki" - 1

4l - "Kotki" - 1

4l - "Liski" - 0

4l - "Misie" - 5

5l - "Tygryski" - 2

6l - "Sowy" - 4

            3l - "Motylki" - 0

5l – „Żabki” – 3

6l – „Jeżyki” – 4

Ogółem: 20 dzieci

W indywidualnych zajęciach  z psychologiem bierze udział 46  dzieci:

 

3l - "Zajączki" - 1

4l - "Kotki" - 7

4l - "Liski" - 6

4l - "Misie" - 6

5l - "Tygryski" - 6

6l - "Sowy" - 10

            3l - "Motylki" - 0

5l – „Żabki” – 4

6l – „Jeżyki” – 6

W zajęciach kreatywnych  udział bierze  18 przedszkolaków:

grupa 8 przedszkolaków w budynku przy ul. Wyspiańskiego

grupa 10 przedszkolaków w budynku przy ul. Dzikiej

 

 

Logopeda

Psycholog

Pedagog specjalny

Terapeuta SI

Zajęcia

kreatywne

Opinie

WWR

Orzeczenia

Nauczyciel wspomagający

1.

3-latki Zajączki

grupowe zabawy

logopedyczne

+ 3 dzieci indywidualnie

1

1

1

0

1

0

 

2.

4 - latki

Kotki

7

7

0

1

2

 

0

0

 

3.

4 - latki

Liski

8

6

0

0

2

0

0

 

4.

4 - latki

Misie

12

6

2

5

2

1

2

Halina Strzemecka

5.

5 - latki

Tygryski

13

6

2

2

2

2

1

Marta Pająk

6.

6 - latki

Sowy

16

10

4

4

2

3

4

Sylwia Woźniak

7.

3 - latki

Motylki

grupowe zabawy

logopedyczne

0

0

0

0

0

0

 

8.

5-latki

Żabki

10

4

0

3

4

0

0

 

9.

6-latki Jeżyki

13

6

1

4

4

1

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGÓŁEM

82

46

10

20

18

8

7

3

 

Dane na dzień 29.10.2021r.

 

Szczegółowy opis spotkań indywidualnych, grupowych oraz konsultacje z rodzicami znajduje się w dziennikach pracy specjalistów.

 

W Publicznym Przedszkolu nr 1  ZIELONY DINEK  w  Ząbkach  pomoc udzielana jest na podstawie : wniosku nauczyciela, wniosku specjalisty lub rodziców, a także na podst. opinii ; diagnozy SI (oceny SI) , orzeczeń wydawanych przez Poradnie.