DRODZY RODZICE

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. Miasto Ząbki nie będzie uczestniczyło w programie Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. W dniu 28 października 2020 r. Rada Miasta Ząbki podjęła uchwałę Nr XXXIH/307/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Programu Karta Mieszkańca „Jestem z Ząbek", na mocy której dotychczasowe zniżki dla rodzin wielodzietnych od 1 stycznia 2021 r. będą przyznawane po okazaniu Karty Mieszkańca „Jestem z Ząbek" łącznie z ogólnopolską Kartą Dużej Rodziny wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348). Zgodnie z § 4a. ust. 1 powyższej uchwały szczegółowy wykaz zniżek przedstawia się następująco:

  1. 50 % zniżki w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Ząbki;
  2. 50 % zniżki w opłacie za zajęcia sportowe prowadzone w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, nie więcej niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie;
  3. 50 % zniżki w opłacie za zajęcia prowadzone w ramach sekcji i kół zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie;
  4. 50 % zniżki w opłacie za posiłki wydawane w formie obiadów przez publiczne szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ząbki, nie więcej jednak niż 100,00 zł dla jednego dziecka miesięcznie, przy czym zniżka nie przysługuje, gdy dziecko korzysta z innej formy pomocy dożywiania w szkole.

 W związku z powyższym Karta Rodziny TAKrodzina.pl traci ważność  31.12.2020r. Aby korzystać  od 01.01.2021r z  dotychczasowych zniżek dla  rodzin wielodzietnych należy posiadać ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny oraz nową Kartę Mieszkańca „Jestem  z Ząbek".

 

URZĄD MIASTA ZĄBKI

https://www.zabki.pl/aktualnosci/aktualnosci/2020-11/informacja-dla-rodz...