Drodzy Rodzice - pro?ba!

Bardzo prosz? o odebranie z przedszkola wszystkich rzeczy osobistych dziecka- po?ciel, ubrania, kapcie, materia?y zgromadzone w indywidualnych  szufladach.

B?dzie to mo?liwe w  dniach 12 i 13.03.2020 r. w godzinach pracy przedszkola.

W okresie od 16 do 25.03.2020r. przedszkole b?dzie nieczynne.  Wszystkie pomieszczenia i zabawki zostan? poddane dezynfekcji.

Wszystkie wa?ne informacje przekazujemy drog? internetow?, telefonicznie lub mailowo.

Dyrektor Przedszkola

pp1@zabki.pl

tel.22 781 61 96