Informacja dla Rodziców

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH RODZICÓW I DZIECI do DOMOWEGO PRZEDSZKOLA - zak?adka DLA RODZICÓW

Oprócz wielu propozycji, w zak?adce Z NAZW? GRUPY zosta?y zamieszczone propozycje (aktualizowane co tydzie?)  ciekawych zaj?? i innych aktywno?ci.