Informacja dla rodziców dzieci kontynuuj?cych edukacj? przedszkoln? w roku szkolnym 2015/16

Rodzice dzieci ucz?szczajacych obecnie do Publicznego Przedszkola nr 1 (rocznik 2010 i 2011),  sk?adaj? deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego, w roku szkolnym 2015/16 w terminie od 3  do 9 marca 2015r. Deklaracje do pobrania u nauczycieli w grupach.