Informacja dla rodziców dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w roku szkolnym 2015/16

Rodzice dzieci uczęszczajacych obecnie do Publicznego Przedszkola nr 1 (rocznik 2010 i 2011),  składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego, w roku szkolnym 2015/16 w terminie od 3  do 9 marca 2015r. Deklaracje do pobrania u nauczycieli w grupach.