Jubileusz 45 lecia Publicznego Przedszkola "Zielony Dinek"

18 maja 2013 roku Publiczne Przedszkole nr 1 "Zielony Dinek" b?dzie obchodzi? swoje 45-lecie.

Wkrótce wi?cej informacji o uroczysto?ci jubileuszowej.