Dane osobowe podczas zdalnego nauczania

- RODO nie stoi na przeszkodzie zdalnej edukacji w czasie pandemii koronawirusa, lecz daje szkołom możliwość racjonalnego wdrożenia odpowiednich metod i technik kształcenia na odległość z jednoczesnym poszanowaniem podstawowych zasad ochrony danych   -   powiedział Jan Nowak, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Nadzwyczajna sytuacja spowodowała, że szkoły i nauczyciele musieli w bardzo krótkim czasie zorganizować efektywną komunikację z uczniami i ich rodzicami. Wiele szkół do tej pory nie wykorzystywało narządzi umożliwiających prowadzenie zajęć zdalnych, teraz muszą szybko skorzystać z dostępnych i możliwych w tych warunkach rozwiązań. Korzystając z nich warto poznać rekomendacje i dobre praktyki, aby przetwarzanie danych było bezpieczne. 

 

- Bardzo dziękuję UODO za pochylenie się nad tematem dbania o bezpieczeństwo danych osobowych podczas zdalnego nauczania. Będziemy zachęcać dyrektorów szkół, nauczycieli, a także samych uczniów i rodziców do zapoznania się z tym materiałem – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski. – To ważne, aby podczas zawieszenia zajęć w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych nie zapomina? o prawach każdego z nas do ochrony danych osobowych. Jestem przekonany, że poradnik będzie dużym wsparciem dla całego środowiska oświatowego – zaznaczył minister edukacji.

 

Przedstawiciele oświaty powinni pamiętać o koniecznej dbałości o prawa osób, których dane będą przetwarzane przy pomocy wspomnianych narzędzi, oraz o bezpieczeństwie tych danych. W razie wątpliwości dyrektorzy szkół oraz nauczyciele powinni konsultować się z wyznaczonymi inspektorami ochrony danych.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom szkolnych administratorów oraz inspektorów ochrony danych, UODO przygotował specjalne opracowanie, które zawiera wstępne wskazówki, jak korzystając z metod nauczania online, dba? o bezpieczne przetwarzanie danych.

 

Materiał ten jest adresowany do dyrektorów szkół i nauczycieli, ale zawiera równie? informacje przydatne rodzicom i uczniom. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej opracowanie to trafi do wszystkich szkół i placówek oświatowych.

 

Jednoczenie UODO apeluje do organów prowadzących o wsparcie szkół w prowadzeniu bezpiecznej edukacji zdalnej.

 

2020-03-31 Metadane artyku?u

 

Załączone pliki

file icon file icon

Metadane pliku

Dobre praktyki pomagające zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online

file icon file icon

Metadane pliku

Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania