LISTY DZIECI PRZYJ?TYCH DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZK. 2020/2021

Na listach dzieci przyj?tych nie ma przedszkolaków kontynuuj?cych wychowanie przedszkolne

Lista kandydatów przyj?tych
Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielony Dinek" (ul. Dzika 36) Oddzia? ogólnodostepny -
trzylatki 2017
Raport - wygenerowano: 2020-05-05 14:33 Nie zawiera informacji o kandydatach kontynuuj?cych
nauk?
Lp. Imi? Nazwisko
1. Wiktoria Balcer
2. Iga Bara?ska
3. Miko?aj Barej
4. Zofia Fali?ska
5. Wiktor Gulik
6. Maja Ho?y?ska
7. Tymoteusz Jachymek
8. Franciszek Jarosz
9. Leon Karpi?ski
10. Amelia Kietli?ska
11. Bart?omiej Kobyli?ski
12. Nadia Kocha?ska
13. Kacper Kowalczyk
14. Lena Kurdzia?ek
15. Pola Lewandowska
16. Kamila Maza?ska
17. Maja Mazur
18. Michalina Mierzejewska
19. Krystian M?y?ski
20. Jakub Niewiadomski
21. WIKTOR ODZIMEK
22. Natalia O?owska
23. Bartosz Oprz?dek
24. Ró?a Owczarczyk
25. Mateusz Pawlak
26. Maja Barbara Pluta
27. Jan Pochwatka
28. Dawid Pomianowski
29. Bartosz Potaczek
30. Oskar przysowa
31. Antoni Rajewski
32. Laura Rakowska
33. Ma?gorzata Rodek
34. Marcelina Rytel-Andrianik
35. Maksymilian Skalski
36. Liliana S?owi?ska
37. Szymon Starz
38. Zofia Stradomska
39. Krystian Stru?yk
40. Alicja Szczepocka

41. Szymon Tarnowski
42. Ryszard Toczy?owski
43. Dawid To?
44. SOFIA VOLOSHYNA
45. Dorota Wi?ckowska
46. Sawa Winnicka
47. SEWERYN WO?OWSKI
48. Michalina Wróblewska
49. Zuzanna Zar?ba
50. Marta Zbucka
Utworzono: 2020-05-05 14:33 Strona 2
Lista kandydatów przyj?tych
Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielony Dinek" (ul. Dzika 36) Oddzia? ogólnodostepny -
trzylatki 2017
Najni?sza liczba punktów: 16.0
Data podania do publicznej wiadomo?ci: 05.05.2020

Lista kandydatów przyj?tych
Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielony Dinek" (ul. Dzika 36) Oddzia? ogólnodost?pny -
czterolatki 2016

1. IGA Aksman
2. Zuzanna Fa?dowska
3. Gabriela Jasiocha
4. Alicja Katarwicka
5. Hanna Kosieradzka
6. Zuzanna Ksi??ak
7. Tobiasz Kwiatkowski
8. Orest Lozghachov
9. Micha? Nie?cioruk
10. Wiktoria Niewiarowska
11. ANTONI PELAK
12. Kacper Wrzaszcz
Raport - wygenerowano: 2020-05-05 14:33 Nie zawiera informacji o kandydatach kontynuuj?cych
nauk?
Najni?sza liczba punktów: 10.0
Data podania do publicznej wiadomo?ci: 05.05.2020

Lista kandydatów przyj?tych
Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielony Dinek" (ul. Dzika 36) Oddzia? ogólnodost?pny -
pi?ciolatki 2015

Lp. Imi? Nazwisko
1. Yahor Apanel
2. Sebastian Bardadyn
3. Zuzanna Gurda
4. Urszula Hojda
5. Karol Kopania
6. Maksymilian Kwiatkowski
7. Dawid Opilski
8. Solomiia Ostap
9. Zofia Pietrzak
10. Krystian Piotrowski
11. Igor Przybyszewski

Raport - wygenerowano: 2020-05-05 14:34 Nie zawiera informacji o kandydatach kontynuuj?cych
nauk?
Najni?sza liczba punktów: 6.0
Data podania do publicznej wiadomo?ci: 05.05.2020

Lista kandydatów przyj?tych
Przedszkole Publiczne Nr 1 "Zielony Dinek" (ul. Dzika 36) Oddzia? ogólnodostepny -
sze?ciolatki 2014 i dzieci z odroczonym obowi?zkiem szkolnym

Lp. Imi? Nazwisko
1. Franciszek Baran
2. Zofia Borowska
3. Hanna Borucka
4. Alicja Jarosz
5. Wiktoria J?drychowicz
6. Rafa? Rahman
7. Aleksander ?wi?tochowski
8. WIKTOR WO?OWSKI
9. Kamil Wrzaszcz
10. KRZYSZTOF ZAM?CKI
11. Aleksander Zdulski

Raport - wygenerowano: 2020-05-05 14:34 Nie zawiera informacji o kandydatach kontynuuj?cych
nauk?
Najni?sza liczba punktów: 0.0
Data podania do publicznej wiadomo?ci:
Podpis przewodnicz?cego komisji rekrutacyjnej: 05.05.2020