O przedszkolu

Dnia 18.05.1968r. swoją działalność rozpoczęło Publiczne Przedszkole Nr 1 w Ząbkach przy ul. Wyspiańskiego 22.

Obecnie nasze przedszkole nosi imię "Zielony Dinek". W czterech oddziałach przedszkolnych wychowuje się i uczy około 100 dzieci, pod bystrym i czujnym okiem wyspecjalizowanej kary pedagogicznej, której pasją jest praca z dziećmi. Pracę nauczycieli wspomagają zawsze uśmiechnięci pracownicy obsługi.

Wychowankowie naszej placówki osiągają wysokie rezultaty w szkole. Praca wychowawczo dydaktyczna oparta jest na sprawdzonych jak również nowatorskich metodach pracy z dzieckiem.Rozwijamy w przedszkolu osobowość dzieci, uzdolnienia, dajemy możliwość swobodnej aktywności twórczej.

W swojej pracy uwzględniamy indywidualne możliwości, potrzeby, doświadczenia, oczekiwania, zainteresowania i prawa każdego dziecka. Nasza placówka tworzy niesamowity klimat wzajemnego zaufania, bezpieczeństwa oraz ciepłej i radosnej atmosfery. Staramy się naszą współpracą z rodzicami jak i środowiskiem lokalnym opierać na zasadzie wspólnej motywacji i partnerstwa.