2016/2017

17 października w Auli Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wręczono odznaczenia oraz nagrody dyrektorom szkół i placówek, nauczycielom i pracownikom administracji z terenu Warszawy i powiatów podwarszawskich.

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została Pani Grażyna Świeżak, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach. Wszyscy pracownicy przedszkola serdecznie gratulują Pani Dyrektor.

„Dzięki Wam polskie szkoły są nowoczesne, przyjazne i bezpieczne” –podkreśliła Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator Oświaty, gratulując wszystkim wyróżnionym.

URZĄD MIASTA ZĄBKI -  Uroczyste wręczenie odznaczeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 r.