Innowacja Pedagogiczna

Friedrich Froebel (1772-1852) – niemiecki pedagog, teoretyk i czołowy kreator wychowania przedszkolnego o orientacji humanistycznej, zainicjował w państwie pruskim, zreformowany typ placówki edukacyjnej dla najmłodszych, określanej mianem ogrodu dziecięcego (Kindergarten).  Chciał, by dzieci czuły się w nim, jak rośliny z troską pielęgnowane przez ogrodnika-wychowawcę i od najmłodszych lat uczyły się tam samodzielności myślenia oraz umiejętności współżycia z ludźmi. Za podstawową formę aktywności uważał zabawę, która winna prowadzić do wszechstronnego rozwoju i przygotowania do nauki. Szczególną rolę w rozwoju dziecka Froebel przypisywał tzw. „darom”. Dzieci poprzez aktywny kontakt z podstawowymi formami, w zabawie miały odkrywać właściwości i strukturę owych podarków.

Wyróżniał trzy dary odpowiednie dla trzech okresów przedszkolnych (okres kuli, walca i sześcianu) w rozwoju dziecka:

·         I okres, w którym dzieci otrzymują piłkę, jako kulę (do zabawy w ogródku)

·         II okres, dzieci otrzymują walec

·         III okres, dzieci otrzymują klocki, jako sześcian

Dary te służą dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, działaniom tym towarzyszy śpiew, mówienie wierszyków czy opowiadań. W opracowanej przez niemieckiego pedagoga koncepcji aktywności, duże znaczenie ma kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi "darami natury", bogactwami przyrody czy "darami ziemi". Pedagog upowszechniał ćwiczenia umysłu poprzez mówienie, śpiewanie, budzenie u dzieci wrażliwości zmysłowej poprzez badanie i porównywanie, poznawanie cech przedmiotów i zjawisk. W działaniach dzieci Froebel podkreślał rozwijanie uporczywości i umiejętności doprowadzania pracy do końca.

W Polsce, Program Wychowania Przedszkolnego Dar Zabawy,  uwzględniający założenia teoretyczne koncepcji F. Froebla napisała B.Bilewicz-Kuźnia. Program zawiera opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dn. 27 sierpnia 2012r.  Autorka przedstawia prawidłowy sposób organizacji pracy według programu Dar Zabawy, a także sposoby osiągania celów oraz metody diagnozy osiągnięć rozwojowych. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. 

Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka.  Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów (inaczej zwanych podarkami), czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka.  Dary to materiały, które mają postać wełnianych piłeczek oraz zestawów drewnianych klocków, w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, to mozaiki, patyczki, pierścienie, i punkty. Służą one dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, badawczych, umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, tworzą ornamenty. Wymienionym aktywnościom towarzyszy śpiew, ruch oraz słuchanie literatury.

W naszym przedszkolu przygotowania do realizacji Programu Dar zabawy rozpoczęłyśmy od szkolenia kadry pedagogicznej przez edukatorkę  z Lublina - p. Katarzynę Małek. Chciałyśmy zgłębić wiedzę, poznać metody i formy pracy, zobaczyć jak  umiejętnie korzystać z Darów, w jaki sposób aranżować przestrzeń, a także zapoznać się z  propozycją opracowanych przez edukatorów, przykładowych zabaw z dziećmi - piosenek, wierszyków i scenariuszy zajęć. Przed nami następne szkolenia i wdrożenie innowacji pedagogicznej w naszej placówce.

Maria Jolanta Bizub

 

Kadra Pedagogiczna w czasie warsztatów Ząbki 2015

http://www.froebel.pl/

http://www.darzabawy.pl/

Konferencja "Innowacja edukacyjna w oparciu o koncepcję pedagogiczną F. Froebela" Bydgoszcz 2015

Ogólnopolska Konferencja Froeblowska "Kreowanie nowej rzeczywistości edukacyjnej" Lublin 2015

Warsztaty z autorką Programu "Dar zabawy" - dr Barbarą Bilewicz-Kuźnia na UMCS w Lublinie

DARY  w  "Zielonym Dinku"

Szkolenie kadry - edukacja matematyczna w programie "Dar zabawy". Ząbki 2015

Nasze froeblowskie zajęcia cz. 1

Froeblowskie zajęcia cz. 2

Pisanki, pisanki 2016

Froeblowska wiosna dziewczynek 2016

Froeblowska wiosna chłopców 2016

Zafroeblowani.pl - fotorelacje z Zielonego Dinka

Froeblowskie zajęcie otwarte dla Rodziców 2016

Ogólnopolskie Froeblowskie Konkursy - nasze przedszkolaki: I miejsce praca pt. "Lodowisko"; III miejsce praca pt. "Roszpunka". 2016

Kąciki zabawowo-zadaniowe

Froeblowskie przedszkolaki 2016

II Ogólnopolska Konferencja Froeblowska "Kreowanie nowej rzeczywistości edukacyjnej" Lublin 2016

Rok szk. 2016/17

Motylki: Flaga Polski, zabawy dowolne Darami, Zajęcia kulinarne; Rysujemy kolckami; Marcowa pogoda; Nasze kotki; papugi;  pisanki:

Pszczółki: Jesienny Froebel;  Rytmy; Froeblowskie malowanie; Perforowanie; Uroki jesieni, Smacznie po froeblowskuFroeblowski teatrzyk; Dary na każdą pogodę; Choinka, Mikołaj i prezenty; Froeblowska kolędaFroeblowskie zabawy, dla Babci i Dziadka, Froeblowski karnawał, Walentynki; Marcowa pogoda w froeblowskich ornamentach zamknięta; Po froeblowsku; Nasze uczucia; Witaj wiosenko; abstrakcja malowana darami; froeblowskie konstrukcje; pisanki: jednokolorowy świat dzieci;  marzenia Pszczółek; jedziemy na wakacje

Żabki: Froeblowski październik; Z wizytą w kwiaciarni;:

 

FREBLOWSKIE PRZEDSZKOLAKI   2018/19

FREBLOWSKIE ZAJĘCIA OTWARTE 2018/19

"Jeżyki" - 3-l;  "Zajączki" - 3-l;  "Biedronki - 4-l;  "Motylki" - 5/6-l;

 

Froeblowski poranek 01.03.2017;  15.03.2017

 

Kadra Pedagogiczna nieustannie podnosi swoje kwalifikacje - Warsztaty "Teatrzyki z Darami Froebla w edukacji językowej, matematycznej i przyrodniczej"

Przygotowanie do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia z darami Froebla.

 

IV Konferencja Freblowska w Lublinie "Kreatywnoć w głowie się nie mieści"