Kadra

 1. Grażyna Świeżak – Dyrektor Przedszkola
 2. Maria Jolanta Bizub – nauczyciel dyplomowany
 3. Beata Joanna Kurda – nauczyciel mianowany
 4. Barbara Kurek – nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego
 5. Hanna Pióro – nauczyciel mianowany z wieloletnim doświadczeniem zawodowym
 6. Dorota Turemka – nauczyciel dyplomowany
 7. Grażyna Wasilewska – nauczyciel mianowany z wieloletnim stażem pracy
 8. Beata Wójcik – wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego
 9. Martyna Jóźwikowska – nauczyciel kontraktowy
 10. Monika Karakula – nauczyciel dyplomowany, logopeda
 11. Katarzyna Komorek – pedagog specjalny, logopeda
 12. Agnieszka Żochowska – nauczyciel dyplomowany
 13. Anna Rajska - nauczyciel stażysta
 14. Dorota Kleczkowska – rytmiczka

 

Grażyna Świeżak – Dyrektor Przedszkola

Moje motto: „ Zmienia się życie nie jest coraz łatwiejsze, ale może dlatego warto poświęcić znaczną jego cześć na dokonania o nieprzemijającej wartości .Do takich zaliczam troskę o każde dziecko nam powierzone” A. Sawicka 2000-2001: Uniwersytet Warszawski: Wydział Pedagogiczny - studia podyplomowe w zakresie Polityki i Zarządzania Oświatą, 1996-1998: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku: Wydział Pedagogiczny – studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika, 1994-1996: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku: Wydział Pedagogiczny - studia wyższe zawodowe na kierunku pedagogicznym w zakresie Pedagogika Rewalidacyjna, 1978-1980: Studium Wychowania Przedszkolnego w Pułtusku, W Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach pracuję od 1.IX. 1980 r., na stanowisku nauczyciela, a następnie od 1.VII.1987 r. pełnię funkcję dyrektora. W Przedszkolu Nr 1 w Ząbkach pracuję od 1.IX. 1980 r., na stanowisku nauczyciela, a następnie od 1.VII.1987 r. pełnię funkcję dyrektora. Pracę w przedszkolu podjęłam po ukończeniu Studium Wychowania Przedszkolnego. W 1996 roku ukończyłam Studia Wyższe Zawodowe w zakresie Pedagogika Rewalidacyjna w WSH w Pułtusku uzyskując tytuł licencjata. Moja praca dyplomowa badawcza na temat „Adaptacja dzieci 3,4 letnich do przedszkola” była przyczynkiem do opracowania wspólnie z Radą Pedagogiczną programu adaptacji dla dzieci nowych, który z powodzeniem jest stosowany w przedszkolu. Moja praca magisterska w 1998r. to współtworzenie z Instytutem Matki i Dziecka programu antynikotynowego dla dzieci 6 letnich „Czyste powietrze wokół nas” i ewaluacja programu w Przedszkolu Nr 1. Program antynikotynowy spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Obecnie jest realizowany w innych przedszkolach w Polsce. Założenia programu były prezentowane na wielu konferencjach Instytutu Matki i Dziecka oraz na Międzynarodowej Konferencji w Chinach.. W ramach współpracy z Instytutem Matki i Dziecka został zrealizowany przez TV Polsat program „Klinika zdrowego człowieka” z udziałem 6 latków prezentujących zajęcia z programu antynikotynowego. Imię bohatera programu antynikotynowego Zielony Dinek zostało wybrane jako imię naszego przedszkola. Uroczystość nadania imienia zbiegła się obchodami 35-lecia Przedszkola Nr 1 które jest najstarszą placówką w Ząbkach i odbyła się 31 maja 2003 roku. Na uroczystość przybył między innymi jeden z autorów programu, prof. J. Szymborski Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka. Otrzymaliśmy też serdeczny list gratulacyjny od drugiego z autorów, prof. W. Zatońskiego. Wśród wielu zaproszonych gości była także Poseł RP Pani Mirosława Kątna. Nadal współpracuję z Instytutem Matki i Dziecka w propagowaniu programu antynikotynowego wśród nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Taki cel przyświecał konferencji zorganizowanej w 2003 roku w naszym przedszkolu, w której licznie uczestniczyli nauczyciele z powiatu wołomińskiego. Dzieliliśmy się swoją wiedzą i doświadczeniami w realizacji programu. Uczestnicy konferencji mogli nabyć nowo wydane programy i materiały pomocnicze. Realizacja programu antynikotynowego to jedno z wielu działań podejmowanych w propagowaniu zdrowego stylu życia w przedszkolu i rodzinie. „To realizacja prawa dziecka do ochrony jego zdrowia i życia w czystym środowisku” – twierdzi Pani Poseł M. Kątna Przewodnicząca Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Respektowanie praw dziecka przez nauczycieli i rodziców, poznawanie praw przez same dzieci stanowi podstawę w podmiotowym traktowaniu każdego wychowanka naszego przedszkola. Współdziałając z Radą Pedagogiczną staram się stworzyć takie warunki by każde dziecko czuło się akceptowane, kochane i mogło rozwijać się z godnie ze swoimi możliwościami rozwojowymi. Zagadnienia realizacji Konwencji Praw Dziecka w Polsce są mi znane – tej problematyki dotyczyła moja praca dyplomowa na Podyplomowych Studiach Polityki i Zarządzania Oświata, które ukończyłam w 2001 roku w Uniwersytecie Warszawskim. W Przedszkolu Nr 1 staram się wspólnie z pracownikami realizować koncepcję „przedszkola otwartego”, w którym rodzice współdziałając z nauczycielami dobrze znają przedszkole swojego dziecka, interesują się nim i mogą współdecydować o tym, jakie ono jest. Cały personel przedszkola aktywnie współdziała ze sobą włączając się w proces dydaktyczno wychowawczy, uczestniczy w podejmowanych inicjatywach, bierze udział w przygotowaniu imprez i uroczystości. Udało nam się stworzyć atmosferę współdziałania, wzajemnej życzliwości i współpracy.

do góry

 Maria Jolanta Bizub – nauczyciel dyplomowany

Pracuję w naszym przedszkolu od 1987 roku. Jestem nauczycielem dyplomowanym, ukończyłam Studium Nauczycielskie w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej (prawdziwą „kuźnię” nauczycielską), Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku o kierunku: pedagogika i edukacja początkowa oraz kurs kwalifikacyjny „Zarządzanie Oświatą”. W czasie 35 lat pracy w przedszkolu uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego: ukończyłam I i II stopień Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym” – metody dr P. Dennisona, uzyskałam certyfikat ukończenia szkolenia komputerowego ECDL, kurs Ratownictwa przedmedycznego i pierwszej pomocy, wiele kursów i szkoleń z zakresu wychowania przez sztukę, nauczania poprzez zabawę, wspomagania ucznia zdolnego i sprawiającego trudności. Jestem autorką programów realizowanych w naszej placówce: „Moje miasto Ząbki”, „Relaks i odprężenie”, współautorką programu „Dobry Przedszkolak” i „Mały Artysta" oraz Koordynatorem zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Redaguję i aktualizuję stronę internetową przedszkola. Przewodniczę Komisji Rekrutacyjnej. Jestem współautorką Innowacji Pedagogicznej „Dar zabawy” - opracowanej w oparciu o koncepcję pedagogiczną F.Froebla” i wdrażanej w naszym przedszkolu od września 2015 roku. W codziennej pracy łączę elementy różnych metod, głównie: K. Orffa, Klanzy, W. Sherborne, pedagogiki zabawy, dziecięcej matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.  W czasie wolnym czytam i podróżuję.

do góry

​​ Beata Joanna Kurda – nauczyciel mianowany

Jestem nauczycielem mianowanym związanym z naszym przedszkolem od 2005 roku. Jestem absolwentką Wydziału Pedagogicznego Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Warszawie o specjalności: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – nauczanie zintegrowane, ukończyłam również studia magisterskie: Wczesnoszkolna edukacja zintegrowana na Wydziale Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. Studentka logopedycznych studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyłam również wiele kursów i szkoleń związanych z rozwojem dzieci, metodyką pracy, jak również pomocą przed medyczną. Moją drugą wielką pasją poza pedagogiką i pracą z najmłodszymi jest sztuka. Jestem absolwentką Szkoły Aktorskiej Haliny i Jana Machulskich przy Polskim Ośrodku ASSITEJ w Warszawie. Spełniam się również artystycznie występując z zespołem SOUL CITY jak również z chórem Opole Gospel Choir. Moja artystyczne pasja pomaga mi w pracy w przedszkolu. Staram się zarażać swoich małych uczniów pięknem świata wyobraźni, kreatywnością i radością z obcowania ze sztuką. Pracuję również jako instruktor wokalny w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach. Miałam również przyjemność pracować w Kole Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Ząbkach jako instruktor teatralny. Jestem organizatorką Wakacji Artystycznych – kolonii letnich o charakterze warsztatów artystycznych: wokalnych, aktorskich i tanecznych dla dzieci i młodzieży. W czasie wolnym – jakim czasie wolnym?

do góry

Barbara Kurek – nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego

Ukończyłam Studium Nauczycielskie – nauczanie początkowe. Studia licencjackie- kierunek Pedagogika Rewalidacyjna, uzupełniające studia magisterskie- kierunek Pedagogika Ogólna WSH w Pułtusku, studia podyplomowe- kierunek Edukacja Elementarna (przedszkolna i wczesnoszkolna) z terapią pedagogiczną, uczestniczyłam w wielu kursach i szkoleniach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dyslektyczne.

do góry

​​ Hanna Pióro – nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem zawodowym

Absolwentka Studium Nauczycielskiego - kierunek wychowanie przedszkolne, Wyższej Szkoły Humanistycznej - nauczanie początkowe i pedagogika ogólna. Ukończyłam szereg kursów i szkoleń dotyczących prawidłowego wspomagania rozwoju i funkcjonowania dziecka w społeczeństwie oraz kursy i szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Dysleksji i Dysortografii. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuję do tego by dziecko w przedszkolu czuło się bezpieczne i szczęśliwe.

do góry

 Dorota Turemka – nauczyciel dyplomowany

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam Studium Nauczycielskie w Warszawie  oraz Wyższą Szkołę Humanistyczną w Pułtusku o kierunku: pedagogika i edukacja początkowa. Poza tym ukończyłam wiele kursów doskonalących warsztat nauczycielski między innymi: kurs Ratownictwa przedmedycznego i pierwszej pomocy, kurs Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”- metody dr. Paula Dennisona w zakresie I  stopnia, wiele kursów z zakresu plastyki, muzyki i matematyki. Jestem osobą otwartą, uśmiechniętą i zawsze pełną chęci do pracy i pomocy innym. Bardzo chętnie włączam się we wszystkie  realizowane przez przedszkole pomysły i zamierzenia. Z łatwością nawiązuję kontakt ze swoimi wychowankami. W pracy wykorzystuję wiele ciekawych pomysłów nakierowanych na rozwój kreatywności i indywidualnych zdolności każdego dziecka. Jestem pełna ciepła oraz zrozumienia dla potrzeb każdego dziecka oraz konsekwentna we wprowadzaniu koniecznych w wychowaniu wymagań. Posiadam zmysł artystyczny. Wykonuję bardzo wiele dekoracji oraz pomocy dydaktycznych. Uwielbiam prace twórcze, w które angażuję swoich wychowanków przenosząc ich w świat fantazji i wyobraźni – w świat dostępny tylko dzieciom.

do góry

 Grażyna Wasilewska – nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem pracy

Od urodzenia związana jestem z naszym miastem, jestem również absolwentką naszego przedszkola. Ukończyłam 6- letnie Studium Wychowania Przedszkolnego w Warszawie,  Studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie w zakresie pedagogiki przedszkolnej oraz Studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie w zakresie wczesnoszkolnej edukacji zintegrowanej. Od początku swojej drogi zawodowej związana jestem z przedszkolem. W pracy cieszy mnie wspólne odkrywanie z dziećmi tego, co nowe i nieznane, osiąganie nowych umiejętności i sukcesów przez wychowanków. W swojej karierze zawodowej ukończyłam wiele kursów doskonalących warsztat pracy nauczycielskiej. Dodatkowo posiadam uprawnienia do pracy z dziećmi na koloniach i obozach. Prowadzę zajęcia dodatkowe z dziećmi w zakresie plastyki.

do góry

Beata Wójcik – wieloletni nauczyciel wychowania przedszkolnego

Ukończyłam Licem Medyczne a następnie WSH Wydział Pedagogiki o kierunku Rewalidacja i Pedagogika Ogólna. Jestem również absolwentką Studiów Podyplomowych na kierunku Wychowanie Przedszkolne i Terapia Zaburzeń Rozwojowych na UKSW w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zawdzięczam trójce własnych, dorosłych już dzieci , pracy w przedszkolu a także uczestnictwu w wielu kursach i szkoleniach zawodowych. Jestem też członkiem zespołu terapeutycznego, który istnieje na terenie naszej placówki. Bardzo lubię swoją pracę. Poza pracą lubię podróże dalsze i bliższe, uprawiam sport.

do góry

Monika Karakula - nauczyciel dyplomowany logopeda

Jestem absolwentką pięcioletnich studiów dziennych Akademii Pedagogiki Specjalnej Im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jestem nauczycielem z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Swoją pracę traktuję jak pasję, lubię to co robię, kocham dzieci a ich uśmiech jest największą nagrodą za włożony wysiłek. Kursy i szkolenia które dodatkowo ukończyłam: Szkolenie z zakresu "STYMULACJI AUDIO-PSYCHO LINGWISTYCZNEJ METODĄ A. A. TOMATISA", Szkolenie z zakresu "TERAPII USTNO – TWARZOWEJ I STYMULACJI SENSOMOTORYCZNEJ OSÓB Z NIEPRAWIDŁOWYM NAPIĘCIEM MIĘŚNIOWYM", Kurs z zakresu "ZASTOSOWANIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W ZABURZENIACH ROZWOJU MOWY U DZIECI OD 3 ROKU ŻYCIA", Szkolenie z zakresu "INDYWIDUALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA DLA DZIECI O RÓŻNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH", Warsztaty metodyczne pt.: "WYKORZYSTANIE METOD PEDAGOGIKI ZABAWY W PRACY Z GRUPĄ", Szkolenie pt.: "ZAJĘCIA Z ELEMENTAMI RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE", Szkolenie pt.: "ZAKRES I ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ", Konferencja z zakresu "WSPOMAGANIE ROZWOJU UMYSŁOWEGO ORAZ EDUKACJA MATEMATYCZNA STARSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW I MAŁYCH UCZNIÓW",Szkolenie z zakresu "PROJEKTOWANIA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ", Szkolenie z zakresu "PSYCHOLOGICZNE I INTERPERSONALNE UMIEJĘTNOŚCI NAUCZYCIELA W ASPEKCIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH", Kurs z zakresu "RATOWNICTWO PRZEDMEDYCZNE I PIERWSZA POMOC", Kurs z zakresu "WYKORZYSTANIA I STOSOWANIA W SWOJEJ PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ"

do góry

Katarzyna Komorek – pedagog specjalny, logopeda

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna (specjalność logopedia) na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie jestem na piątym roku studiów magisterskich na kierunku psychologia o specjalności stosowana psychologia społeczna na tej samej uczelni. W przedszkolu „Zielony Dinek” pracuję na stanowisku pedagoga-terapeuty . Prowadzę indywidualne zajęcia terapii pedagogicznej oraz zajęcia grupowe rozwijające kreatywność i uzdolnienia dzieci (trening twórczości).

do góry

Agnieszka Żochowska - nauczyciel dyplomowany terapeuta SI

Ukończyłam studia magisterskie na wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją edukacji początkowej z reedukacją, podyplomowe studia w zakresie Fizjoprofilaktyki i Korektywy na wydziale Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego, na tej samej uczelni ukończyłam również studia podyplomowe Kształcenia Integracyjnego i Rewalidacji. Dodatkowo ukończyłam szkolenie I i II stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej. W zawodzie nauczyciela pracuję od 1997roku, posiadam stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Jestem dobrym organizatorem, chętnie dzielę się swoją wiedzą i doświadczeniem, a moim priorytetem jest wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze życzliwości i wzajemnej współpracy. W wolnych chwilach lubię podróżować , spotykać się z przyjaciółmi i poczytać dobrą książkę.

do góry

Martyna Jóźwikowska - nauczyciel kontraktowy 

Ukończyłam studia magisterskie w Wyższej Szkole Menedżerskiej  w Warszawie na kierunku Pedagogika, specjalność: Wczesnoszkolna i przedszkolna z elementami oligofrenopedagogiki. Poza tym nieustannie się rozwijam i szkolę. Jestem również absolwentką Publicznego Przedszkola nr 1 w Ząbkach od 1993 r, a pracuję w nim łącznie już około 8 lat zdobywając coraz większe doświadczenie zawodowe, ponieważ uczę się od najlepszych i doświadczonych pedagogów. Praca z dziećmi to ciągłe odkrywanie świata. Nie ma nic piękniejszego niż widok bezkresnego emanowania szczęściem przez dzieci. W przyszłości chcę poszerzyć swoją wiedzę pedagogiczną, ulepszać swój warsztat pracy, żeby sprostać wymogom ciągle rozwijającego się systemu oświaty i wydeptywać własne ścieżki, które umożliwią mi dotarcie na szczyt kariery zawodowej.

do góry

Anna Rajska - nauczyciel stażysta