II Edycja Programu "Uczymy Dzieci Programować"

Ogólnopolski Program Uczymy Dzieci Programować - edycja II

Organizator programu: EduSense

Koordynatorzy programu: Anna Świć, Rafał Mitkowski

Autor materiałów edukacyjnych wykorzystywanych w programie: Anna Świć

,,Uczymy dzieci programować” to program edukacyjny, którego adresatem są szkoły, przedszkola, biblioteki, centra kultury, ośrodki edukacyjne a także rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem programu jest upowszechnianie nauki programowania już od najmłodszych lat, wsparcie nauczycieli w procesie nauczania tak aby bez lęku i obaw mogli włączać elementy programowania do zajęć dydaktycznych niezależnie od realizowanych aktualnie treści, wplatać programowanie w edukację matematyczną, językową, społeczną.

Wprowadzenie nauki programowania już od pierwszej klasy szkoły podstawowej (optymalnie byłoby wprowadzić elementy kodowania do zajęć dydaktycznych w przedszkolu) daje dzieciom szansę na zdobywanie kompetencji przyszłości, odpowiedzialne wprowadzanie w cyfrowy świat, kształtowanie logicznego, algorytmicznego myślenia, ale również wdrażanie do pracy zespołowej, tworzenia czegoś dla dobra ogółu ale z poszanowaniem praw jednostki.

Korzyści w odniesieniu do:

Dzieci:

Kształtowanie miękkich kompetencji: rozwijanie algorytmicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, kreatywności, umiejętności pracy w zespołach, szukania kompromisów, optymalnych rozwiązań.

Nauczycieli:

Podniesienie kwalifikacji nauczycieli poprzez proponowane im warsztaty stacjonarne i warsztaty online (cykliczne spotkania), udostępnianie materiałów metodycznych, oswojenie lęków związanych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w pracy nauczyciela.

Rodziców:

Wsparcie w świadomym i odpowiedzialnym wprowadzaniu dzieci w cyfrowy świat  (szkolenia online dla rodziców - październik i styczeń), materiały dydaktyczne przygotowane z myślą o pracy dziecko-rodzic).

Placówek edukacyjnych:

Wzbogacenie bazy placówek o materiały dydaktyczno - metodyczne, podniesienie rangi placówki, promocja placówki i nauczycieli w środowisku lokalnym.

Pracujemy z wykorzystaniem (do wyboru):

  • Maty do kodowania „Kodowanie na dywanie” lub innej kratownicy
  • Robotów Ozobot,
  • Platformy internetowej ozoblockly.pl, platformy code.org,

O tym pamiętamy/ to jest dla nas ważne:

  • realizacja treści wynikających z podstawy programowej,
  • włączanie treści programistycznych w zajęcia dydaktyczne z zakresu różnych edukacji,
  • proponowanie aktywności wpływających na wszechstronny rozwój dziecka,
  • płynne przejście od programowania offline do pracy z wykorzystaniem aplikacji tabletowych i platform internetowych,
  • stopniowanie trudności zajęć,
  • nauka przez zabawę,
  • różne formy realizacji zajęć: grupowa, zespołowa, indywidualna

opracowała Maria Jolanta Bizub

źródło: Edu Sense