"Nie migaj się, zacznij migać"

Szkolenie dot. niedosłuchu w społeczeństwie

„Nie migaj się, zacznij migać”

13 kwietnia 2016r. odbyło się w naszym przedszkolu szkolenie dotyczace niedosłuchu i głuchoty w społeczeństwie. Prowadziła je dla nas przedstwicielka Fundacji KSK Małgorzata Silny pedagog, dziennikarka, a także trener umiejętności psychospołecznych i nauczycuiel akademicki UW i WSP ZNP wg projektu „Nie migaj się, zacznij migać”.

Okazało się, że w naszym kraju jest ponad 3 mln osób z zaburzeniami funkcji słuchowych, które napotykają bariery komunikacyjne na każdym kroku: w sklepie, bankach urzędach, nawet placówkach edukacyjnych. Warsztaty pokazały nam, że nie warto się bać kontaktu, bo w wielu sytuacjach komunikacyjnych wystarczy tylko chęć i parę prostych gestów naturalnych. Po tym szkoleniu zdałysmy sobie sprawę jak wiele stereotypów dotyczacych głuchuch powielamy i ile nieporozumień one tworzą oraz jak ważne jest uczenie otwartości i akceptacji od najmłosdszych lat.

Dzięki świetnej prowadzącej w łatwy sposób poszerzyłyśmy swoją wiedzę dotyczacą przyczyn niedosłuchu, konsekwencji nieprawidłowej pielęgnacji przez rodziców, a także zwrócono naszą uwagę na zachowania u dzieci, które mogą swiadczyć o zaburzeniach słuchu. Wzbogacono nasz warsztat pracy o nowe gry i zabawy, ułatwiające posługiwanie się mimiką oraz gestem, a także materiały pomocnicze do nauki alfabetu migowego.

Szkolenie upłynęło w famtastycznej atmosferze, zanim sie obejrzałyśmy kończyło się już. Otworzyło nam oczy na niedostzregane do tej pory zagadnienia, a także zainspirowało do nowych dziaąłań wraz z naszymi podopiecznymi.

Anita Cyburska

GALERIA