Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków

Nasze przedszkole bierze udzia? w ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków:

 „ AKADEMIA AQUAFRESH ”

 Witamy w Akademii  Aquafresh !

Akademia Aquafresh to najwi?kszy w Polsce program profilaktyki higieny jamy ustnej realizowany w ponad 5 tys. Przedszkoli od roku 2011. Dotej pory obj?? swoim zasi?giem blisko 1,5 mln dzieci w wieku 3-6 lat.

W ramach Akademii Aquafresh w przedszkolach prowadzone SA zaj?cia edukacyjne z dzie?mi, maj?ce na celu wytworzenie w nich nawyku regularnego mysia z?bów i tym samym zapobieganiu próchnicy  która stanowi znacz?cy problem w Polsce. W tym celu przedszkola otrzymaj? pakiety bezp?atnych materia?ów edukacyjnych, w których ulubie?cy przedszkolaków-  Pastusie, Milky, Lilly i Billy – w formie zabawy ucz?, co dziecko w tym wieku powinno wiedzie? o higienie jamy ustnej. Akademia Aquafresh prowadzi tak?e bezp?atne przegl?dy stomatologiczne przedszkolaków.

Wi?cej informacji o higienie jamy ustnej i programie, a tak?e konkursy, zabawy i ciekawostki, zawsze na  WWW.akademia-aquafresh.pl oraz na naszym profilu na Facebooku/Akademia Aquafresh.

GALERIA cz.1

GALERIA cz.2

GALERIA cz. 3

GALERIA cz. 4

GALERIA cz. 5

GALERIA cz. 6