Program antynikotynowy

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” – PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ

Program edukacji antynikotynowej dla dzieci przedszkolnych przeznaczony jest dla najstarszej grupy wiekowej 5-cio i 6-ciolatków. Jest dostosowany do możliwości rozwojowych i intelektualnych dzieci w wieku przedszkolnym. Umożliwia wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Pilotaż programu odbył się w naszym przedszkolu w 1997r. Prowadzony był przez Panią Dyrektor Grażynę Świeżak. Założenia programu prezentowane były na wielu konferencjach Instytutu Matki i Dziecka oraz na międzynarodowej konferencji w Chinach. W ramach współpracy z IMiD w 2002r. został zrealizowany przez telewizję POLSAT program „Klinika zdrowego człowieka” z udziałem naszych sześciolatków, prezentujące zajęcia z programu antynikotynowego. Podczas obchodów 35-lecia przedszkola 31.05. 2003r. zostało nadane imię bohatera programu „Zielony Dinek. Na uroczystość nadania imienia przybył jeden z autorów programu prof. J. Szymborski, przedstawiciele IMiD, pani M. Kątna, która podkreśliła jak ważną rolę pełni program antynikotynowy w realizacji prawa dziecka do ochrony zdrowia i życia w czystym środowisku. Od drugiego z autorów prof. W. Zatońskiego otrzymaliśmy list gratulacyjny. Swoją wiedzą i doświadczeniami dzieliliśmy się z nauczycielami przedszkoli i szkół powiatu wołomińskiego. Program jest też propagowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną.  Program realizowany jest w naszym przedszkolu, co roku (luty-marzec). Rozpoczynamy go wycieczką w poszukiwaniu dymów. Zajęcia wypełnione są zabawą. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach i wykazują wysoki poziom wiedzy na temat palenia tytoniu i jego skutków. Zabawy tematyczne i ruchowe inspirują wyobraźnię dzieci, czego efektem są prace plastyczne. W wyniku zajęć dzieci systematyzują swoją wiedzę na temat dymu tytoniowego i wiedzą, w jaki sposób można i trzeba zachować się, gdy narażane są na wdychanie dymu z papierosa. Przy realizacji programu uzyskujemy zgodę rodziców na udział dziecka w programie. Rozprowadzane są ulotki informujące o szkodliwości czynnego i biernego palenia. Program monitorowany jest też przez SANEPID w Wołominie. Nasze najstarsze przedszkolaki, co roku biorą udział w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu organizowanym właśnie przez SANEPID.

GALERIA

GALERIA