Udział w Projekcie "Piękna nasza Polska cała"

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę Odzyskania Niepodległości.

Temat, jakże ważny i poważny - jednak może i powinien być zrozumiały także

dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas

na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Cele ogólne :

 • Kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno,

folklor i tradycje Polski.

 • Kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:

* Poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych.

* Poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów

* Poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych.

* Wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem.

* Integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN

Realizując projekt wybrałyśmy 12 zadań, które zrealizowane zostały we wszystkich grupach wiekowych, w naszej placówce:

 • pięknie zaśpiewaliśmy Hymn Polski na 100 dziecięcych głosów;
 • przedszkolaki z grupy „Biedronki” w ślicznych strojach ludowych  zatańczyły krakowiaka;
 • najmłodsze dzieci nauczyły się wierszy oraz zatańczyły i wyśpiewały zabawę ludową „Mało nas, mało nas…”;
 •  „Motylki” upiekły chleb wg przepisu Babci i Dziadka a także wysłały do organizatorów projektu pocztówkę z naszej miejscowości;
 • wszystkie przedszkolaki ozdobiły i wysłały karty „Dla Bohatera”;
 • ubrani w barwy biało-czerwone wszyscy wzięliśmy udział w „Pokazie mody patriotycznej”;
 • najstarsza grupa „Motylki” radośnie zaśpiewała piosenkę „Jesteśmy Polką i Polakiem”;
 • wysłuchaliśmy także koncertu muzycznego pt. „Gdzie Polska, tam moje serce”;
 • w każdej sali przedszkolnej zaaranżowany został kącik patriotyczny;
 • efektem finalnym naszych działań była Uroczystość z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości z udziałem kombatantów, zaproszonych rodziców i gości.

Poprzez realizację zadań tematycznych przedszkolaki  poznały historię Państwa Polskiego, jego symbole narodowe, tradycje, zwyczaje oraz obrzędy ludowe. Pragnęłyśmy wzbudzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem. Nasze działania przyczyniły się do wzmacniania więzi z rodzicami i integracji placówek oświatowych z terenu całej Polski.

Maria Jolanta Bizub

SPOTKANIE Z KOMBATANTAMI

POKAZ MODY PATRIOTYCZNEJ

UROCZYSTOŚĆ Z OKACJI 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

KONCERT PATRIOTYCZNY