Udział w projekcie "Radosne Przedszkole"

Przedszkole Zielony Dinek jest bezpiecznym miejscem, gdzie staramy zapewnić się dzieciom warunki do radosnego i twórczego bycia sobą. Dzieci powinny mieć jak najwięcej możliwości odkrywania wszystkiego co je otacza, dlatego zapewniamy dzieciom różnorodne metody zabawy i pracy, poszukując coraz to nowych wyzwań, które uatrakcyjnią pobyt dziecka w przedszkolu. Podczas jednej z rad szkoleniowych, nauczycielki z naszego przedszkola postanowiły usystematyzować wiedzę na temat udoskonalania i usprawniania procesu dydaktycznego. Omawiałyśmy twórcze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań, mówiłyśmy o roli muzyki, sztuki, bajki i ruchu w pracy z dziećmi. W tym celu postanowiłyśmy wdrożyć do naszej działalności projekt zatytułowany „Radosne Przedszkole”. W ramach projektu przystąpiłyśmy do konkursu, który był organizowany przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było udoskonalenie i usprawnienie procesu dydaktycznego oraz wszechstronny rozwój dzieci. Każde przedszkole biorące udział w projekcie „Radosne przedszkole” miało do wypełnienia i zrelacjonowania poprzez zdjęcia, filmy, rysunki oraz sprawozdania, dziewięć zadań. W naszym przedszkolu projekt „Radosne Przedszkole” był realizowany w okresie od 5 listopada do 31 marca. Jednym z istotnych elementów udziału w konkursie było podjęcie kursu e-lerningowego „Radosne przedszkole”, w którym uczestniczyły Pani Monika Żochowska i Pani Maria Jolanta Bizub. Do pozostałych zadań konkursu należało między innymi zorganizowanie teatrzyku lub przedstawienia na podstawie wybranej bajki. Z tej okazji dzieci z grupy 6-latków gościły w salach innych grup i w stworzonym przez siebie teatrzyku kukiełkowym prezentowały wybrane bajki. Były to między innymi: „Bajka o leniwym królu”, „Jasiu i Małgosi”, Czerwonym Kapturku” oraz „Legenda o Smoku Wawelskim”. Na podstawie historii zawartych w bajkach dzieci samodzielnie tworzyły dialogi do przedstawienia kukiełkowego.

            Kolejnym zadaniem projektu było spotkanie i rozmowy z pracownikami straży pożarnej na temat bezpiecznego zachowania w przedszkolu, domu i na ulicy. W związku z tym przedsięwzięciem nasze przedszkole zorganizowało wycieczkę do jednej z najnowocześniejszych Jednostek Państwowej Straży Pożarnej mieszczącej się w Warszawie przy ul. Młodzieńczej. Dzieci podczas wycieczki mogły poznać z bliska dzień pracy strażaka. Dodatkową atrakcją tego dnia było wezwanie straży do wypadku, dzięki czemu dzieci mogły zobaczyć jak wygląda prawdziwa akcja ratunkowa. Swoje umiejętności pokazywał nam także pies ratowniczy Gordon. Innym bardzo ciekawym pomysłem były mistrzostwa w gry planszowe zorganizowane w starszych grupach wiekowych. W ramach projektu „Radosne Przedszkole” został zorganizowany Dzień Talentu. Przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych mogły zaprezentować swoje uzdolnienia i talenty w różnych dziedzinach sztuki. Były więc pokazy prac plastycznych, prezentowanie talentów recytatorskich, tanecznych i wokalnych. Mali artyści zostali zaproszenie do wspólnego pamiątkowego zdjęcia, a także otrzymali nagrody w postaci pięknych bajek.

            Podczas pięknej Polskiej Złotej Jesieni dzieci mogły pochwalić się swoim talentem malarskim i w ramach projektu wykonały wystawę prac plastycznych. Inspiracją do wystawy były liczne spacery i wycieczki w okolice przedszkola, a także wycieczka autokarowa do gospodarstwa agroturystycznego. Wspólne przebywanie w pięknej jesiennej scenerii sprzyjało rozbudzaniu się zmysłu artystycznego, a także ułatwiało integrację między dziećmi, a personelem przedszkola.

             W okresie zimowym nasze działania skłaniały się do organizacji licznych bali karnawałowych. W ramach projektu „Radosne Przedszkole” dzieci ze wszystkich grup wiekowych wykonały własnoręcznie karnawałowe maski. Tematem przewodnim był bal w Stumilowym Lesie Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Aby lepiej poznać naszych ulubieńców dzieci przynosiły książeczki z bajkami, maskotki przedstawiające Kubusia Puchatka, Kłapouchego, Tygryska, Prosiaczka i Króliczka.

            Wiosna przywitała nas piękną pogodą. Dzieci z naszego przedszkola coraz częściej i dłużej przebywały na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy te sprzyjały licznym biegom, gonitwom i berkom. Zgodnie z założeniami realizowanego przez nas projektu, postanowiłyśmy zorganizować Olimpiadę Sportową. Zawody odbywały się w udostępnianej nam przez Gimnazjum Nr 2 sali gimnastycznej, w której ćwiczymy w każdy poniedziałek i środę. W marcu dzieci 5-cio i 6-cio letnie spotkały się by rywalizować ze sobą w różnych konkurencjach sportowych. Dalsze sportowe zmagania przeniosły się na przedszkolny plac zabaw, gdzie wszystkie chętne dzieci brały udział w wyścigach rowerowych a także wyścigach w parach oraz grze w klasy. Sportowe działania w ramach projektu „Radosne Przedszkole” przyczyniło się w znacznym stopniu do upowszechnienia sportu wśród dzieci i rozbudziło chęci aktywnego spędzania wolnego czasu. Wspólna zabawa przedszkolaków uczy zdrowej rywalizacji, pomaga w pokonywaniu własnych słabości, a także ukazuje możliwości spędzania wolnego czasu.

            Były też wybory ulubionej Pani z przedszkola, liczne konkursy gry, zabawy spotkania z ciekawymi ludźmi. Dzieci miały możliwość poznać niezliczoną ilość literatury dziecięcej, obejrzeć wiele przedstawień teatralnych i wysłuchać koncertów muzycznych. Projekt „Radosne Przedszkole” przyczynił się do uatrakcyjnienia form i metod pracy. Udoskonalił i usprawnił proces dydaktyczny, a przede wszystkim bardzo korzystnie wpłynął na wszechstronny rozwój dzieci. Przedszkole powinno rozwijać kreatywność dzieci poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań i działań na rzecz naszych wychowanków, a także integrować poprzez wspólna wesołą zabawę. Wszystkie nasze działania znalazły odbicie w zdjęciach, filmach, kronikach, pracach plastycznych i przestrzennych. Naszymi zbiorami podzieliliśmy się z organizatorami konkursu zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego „Radosne Przedszkole”. W ramach konkursu działania naszego przedszkola zostały ocenione bardzo wysoko na 96/100%. Od dziś możemy pochwalić się dyplomem i mianem Radosnego Przedszkola.

Beata Wójcik

Monika Żochowska