Zbiórka zużytych baterii

Naszą współpracę z Organizacją Odzysku Reba rozpoczęliśmy w 2007 roku. Do chwili obecnej opiekunem tego proekologicznego przedsięwzięcia jest Beata Kurda.

„Skąd wziął się pomysł tej współpracy? Otóż był to okres, w którym rozpoczynałam w mojej pracy zawodowej awans na stopień nauczyciela kontraktowego. Szukałam instytucji, z którymi mogłabym podjąć współpracę, włączając do ważnych i inspirujących działań dzieci z naszego przedszkola.

Prowadzona w Przedszkolu akcja zbiórki zużytych baterii została przeze mnie zauważona w Internecie. Zgłosiłam chęć udziału naszego Przedszkola w tej niezmiernie ważnej inicjatywie. Nie sądziłam jeszcze wtedy, że tak wiele będziemy mogli osiągnąć prowadząc różnorodne działania z zakresu edukacji ekologicznej, stale dążąc do wzbogacania treści, metod i form pracy z naszymi wychowankami, kształtując od najmłodszych lat ich zachowania proekologiczne. Istotne, bowiem jest wykształcanie w świadomości dzieci dbałości o środowisko naturalne, w którym żyją.

Celem edukacji ekologicznej jest nabywanie opiekuńczego stosunku do świata roślin i zwierząt, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności za obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi. W naszym Przedszkolu prowadzimy taką działalność na wielu płaszczyznach. Dokładamy wszelkich starań, aby u dzieci kształtować właściwe postawy i przekonania względem ochrony naturalnego środowiska. Uczymy nasze dzieci dostrzegać piękno otaczającej nas przyrody, uczymy podziwiać to piękno i cieszyć się nim.

Zachęcamy i motywujemy zarówno dzieci, jak i dorosłych do przynoszenia baterii i gromadzenia ich w dostarczonych, przez Reba pojemnikach, które są ustawione w szatni przedszkolnej. Podczas prowadzonych w przedszkolu zajęć, dzieci dowiedziały się o zagrożeniach, jakie stwarzają te szkodliwe odpady. Dzieci, jak co roku przystępują do tej akcji z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem. Gromadzą wiele kilogramów baterii i pogłębiają swoją świadomość i chęć dbania o czystość środowiska naturalnego. Do akcji zbiórki baterii równie z dużym zaangażowaniem włączają się także rodzice naszych wychowanków”.

Chcieliśmy Państwu przybliżyć jakie znaczenie ma segregacja tego rodzaju odpadów.

Zużyte baterie to odpady niebezpieczne

  • W każdym gospodarstwie domowym są urządzenia takie jak np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, pilot czy zegarek, których funkcjonowanie uzależnione jest od zasilania za pośrednictwem ogniw galwanicznych – nieodnawialnych (baterii) lub odnawialnych (akumulatory przenośne). Zużywamy kilkaset milionów sztuk takich ogniw w ciągu roku. Jednak nie każdy wie, że zużyte baterie i akumulatory są odpadami niebezpiecznymi, które po przedostaniu się do wód gruntowych i gleby stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego (poprzez łańcuch pokarmowy przedostają się do roślin, zwierząt i ludzi). Dla przykładu jedna guzikowa srebrowa bateria może skazić aż 1m3 gleby i zatruć 400 litrów wody.
  • Zużyte baterie i akumulatory przenośne zaliczane są do grupy odpadów niebezpiecznych, ponieważ zawierają wiele groźnych substancji dla zdrowia i życia organizmów żywych o działaniu toksycznym np. metale ciężkie takie jak kadm i rtęć. Ponadto, użyte w bateriach kwasy bądź zasady tworzące elektrolit mają właściwości żrące i korozyjne. Z tego też względu, wszystkie zużyte baterie i akumulator przenośne powinny trafić do specjalistycznych pojemników oznaczonych napisem „zużyte baterie”.

Korzyści płynące z selektywnej zbiórki baterii

Wszystkie zebrane selektywnie zużyte baterie poddawane są procesowi recyklingu, dzięki czemu:

  • zmniejsza się zanieczyszczenie środowiska (względy zdrowotne, estetyczne);
  • zmniejsza się ilość odpadów na składowisku (względy środowiskowe, zdrowotne, finansowe);
  • odzyskuje się wiele surowców np. cynk (względy środowiskowe, finansowe);
  • postępujemy zgodnie z obowiązującym prawem (względy prawne, moralne);
  • pozostawiamy środowisko dla przyszłych pokoleń (zrównoważony rozwój).

My jako przedszkole biorące udział w akcji mamy dodatkowe korzyści. Im więcej baterii zbierzemy tym więcej zdobędziemy punktów, które potem wymieniamy na materiały edukacyjne (puzzle o tematyce ekologicznej, klocki ekologiczne, broszury itd…)

Zachęcamy do przyłączenia się do akcji i ze względu na aspekty ekologiczne, kształtowania proekologicznej postawy w dzieciach, ale również ze względu na możliwość zdobycia edukacyjnych materiałów dla przedszkola.