OGŁOSZENIE

"Drodzy Rodzice,

czy wiecie, że miesięczny koszt utrzymania przedszkolaka w miejskim przedszkolu to kwota ok. 1 100 zł ? Według średnich szacunków podobną kwotę Miasto uzyskuje rocznie od Mieszkańca, który deklaruje, że mieszka w Ząbkach i odprowadza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Wołominie.

Do naszych samorządowych przedszkoli uczęszcza 613 dzieci. Utrzymanie przedszkoli miejskich to aktualnie kwota ok 8,5 mln zł. Dodatkowo Miasto co miesiąc przekazuje dotację na każde dziecko (1 828 dzieci) uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez inne podmioty niż gmina (19 przedszkoli). W 2018 r. kwota dotacji 
przekazanej tym placówkom wyniosła ponad 21 mln zł. Państwo finansuje koszty związane z wychowaniem przedszkolnym w niecałych 26,5 %. Większość wydatków musimy sfinansować sami.

Meldujcie się w Ząbkach, odprowadzajcie tu swoje podatki, zachęcajcie do tego swoich znajomych. Jakość edukacji naszych Dzieci i rozwój Ząbek jest w Waszych rękach.

Burmistrz Miasta Ząbki Małgorzata Zyśk"