Og?oszenie dla Rodziców

Prosimy!

Podziel si? z potrzebuj?cymi!

Podaruj ?rodki czysto?ci dla dzieci ze ?wietlicy ?rodowiskowej Nr 1 „ Schowek” w Z?bkach!

W dniach  9-16 stycznia 2015r. mo?na przynie?? do przedszkola : szampony, pasty, ?ele, p?yny do k?pieli

itp. ( nie przynosimy myd?a w kostce).

Wszystkie zebrane dary przeka?emy do ?wietlicy.

Darczy?com bardzo dzi?kujemy