Ogłoszenie dla Rodziców

Zapraszamy wszystkich Rodziców  na  Zebranie

ogólne i grupowe podsumowujące  pracę przedszkola

w I półroczu roku szkol. 2019/20, które odbędzie się 03.03.2020r. (wtorek) o godz. 16.30.

 Dyrektor i Rada Pedagogiczna

 Publicznego Przedszkola nr1

ZIELONY DINEK 

w Ząbkach