Ogłoszenie dla Rodziców. PILNE

Uwaga Rodzice!

Od 29 marca do 9 kwietnia nauczyciele będą pracować zdalnie przesyłając Rodzicom  mailem materiały do pracy w domu.

Prosimy o sprawdzanie informacji o pracy przedszkola na stronie internetowej przedszkola i na facebooku.

Opieka bezpośrednia może być zorganizowana tylko dla dzieci obojga rodziców  pracujących w służbach mundurowych lub medycznych po przedstawieniu oświadczenia o zatrudnieniu do 26 marca 2021r do godz. 12.00  Skan oświadczenia przesyłamy mailem na pp1@zabki. pl