Ogłoszenie dotyczące balu karnawałowego.

Drodzy Rodzice

Bal karnawa?owy odb?dzie si? 3 lutego 2021r w godzinach porannych.

Zabawy karnawa?owe zorganizowane zostan? w dwóch turach:

1) 9.30 - 10.30 dzieci z budynku przy ul. Dzikiej

2) 11.00 - 12.00 dzieci z budynku przy ul Wyspia?skiego, które przyjad? autokarem.

Prosimy o przygotowanie strojów dla dzieci.

Termin i organizacja balu mog? ulec zmianie w zwi?zku z sytuacj? epidemiologiczn? - covid.