Ogłoszenie dotyczące dyżuru wakacyjnego

Uwaga Rodzice!

Zmiana w organizacji dyżurów wakacyjnych w publicznych przedszkolach w Ząbkach!

Dyżur wakacyjny w przedszkolach odbywać się będzie w każdej placówce dla wszystkich dzieci uczęszczających do Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ząbki. Oznacza to, że wszystkie dzieci zapisane do naszych przedszkoli mogą skorzystać z dyżuru przez cały okres wakacji.

PP1    01- 23.07.2021 r.
PP2    19.07.2021- 06.08.2021 r.
PP3     09.08- 31.08.2021 r.

 

Zapisy na dyżur  do Publicznego Przedszkola nr1 ZIELONY DINEK

 - w terminie od 7 do 15 czerwca 2021r. :

- mailem wysyłając zgłoszenie na nieobecności@zielonydinek.pl należy dokładnie wpisać  ilość  dni,

- dołączając  skan karty informacji o dziecku ( kserokopia karty pobrana z przedszkola, do którego obecnie uczęszcza dziecko.)

- dołączając skan wypełnionego dokumentu "Upoważnienie do odbioru dziecka z P.P. 1 ZIELONY DINEK w Ząbkach" - link poniżej: nazwa pliku upoważnienie do odbioru

https://zielonydinek.zabki.pl/o-przedszkolu/dokumenty/bezpiecznie-w-prze...

- wpisać inne ważne informacje o dziecku np. alergie pokarmowe.

Publiczne Przedszkole nr1 działa w dwóch budynkach

przy ul. Wyspiańskiego 22 i ul. Dzikiej 36.

 

Dyżur będzie zorganizowany w jednym z budynków w zależności od ilości zgłoszonych dzieci. Decyzja zostanie podjęta  do 21.06.2021r.

Opłaty za dyżur będą naliczone  po zakończeniu dyżuru. Płatność do 15 sierpnia.