Ogłoszenie dotyczące nadchodzących wydarzeń

DRODZY RODZICE!

 

Przesyłam kilka ogłoszeń dotyczących  nadchodzących  wydarzeń i uroczystości przedszkolnych:

 

W PRZEDSZKOLU BĘDĄ WYKONYWANE ZDJĘCIA grupowe

i portretowe w dniach

- 26 maja ( środa) dzieci z budynku przy ul. Wyspiańskiego 22

- 27 maja ( czwartek) dzieci z budynku przy ul. Dzikiej 36.

Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na wykonanie zdjęć proszeni są

o poinformowanie  nauczycieli w grupie, do której uczęszcza dziecko.

Brak informacji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykonanie zdjęć dzieciom.

 

DZIEŃ DZIECKA  1 CZERWCA:

Udział w Olimpiadzie Sportowej Międzyprzedszkolnej  na stadionie sportowym

w Ząbkach ul. Słowackiego 10 organizowanej przez MOSiR Ząbki

Niespodzianki przygotowane przez przedszkole.

 

PIKNIK  Z OKAZJI DNIA DZIECKA 10 CZERWCA W GODZ. 13.00-16.00 (CZWARTEK)  

W OGRODZIE  PRZY BUDYNKU - UL. WYSPIAŃSKIEGO 22

Dzieci z budynku  przy ul. Dzikiej - dojazd autokarem o godz. 12.30,

 powrót  z pikniku  z ul. Wyspiańskiego  zapewniają Rodzice.

Piknik finansowany z funduszu Rady Rodziców.

 

UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA PRZEDSZKOLA tylko dla dzieci kończących edukację przedszkolną i ich Rodziców.

17 czerwca  godz. 15.30 grupa Sowy –ul. Dzika 36

18 czerwca godz. 15.30 grupa Biedronki - ul. Wyspiańskiego 22

 

WYCIECZKA CAŁODNIOWA DO GŁĘBOCZYCY K. STANISŁAWOWA

24 CZERWCA W GODZ. 9.30- 16.00

 Dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola nr1 ZIELONY DINEK z obu lokalizacji.

W programie zabawy i zajęcia w gospodarstwie agroturystycznym w otoczeniu lasu . Każda grupa będzie realizowała program wycieczki oddzielnie pod opieką nauczycieli i pracowników przedszkola oraz animatorów.

Koszt wycieczki pokrywa w całości Rada Rodziców.

Koszt posiłków na wycieczce  pokrywa przedszkole.

Wyjazd po śniadaniu.