OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NADCHODZĄCYCH WYDARZEŃ

DZIEŃ DZIECKA  3 CZERWCA:

Udział w Olimpiadzie Sportowej Międzyprzedszkolnej  na Stadionie Sportowym

w Ząbkach ul. Słowackiego 10 organizowanej przez MOSiR Ząbki.

Wyjazd  dzieci z budynku przy ul. Dzikiej i Wyspiańskiego od godz. 9.00

Dzieci zjedzą podwieczorek  ok. 11.30 na stadionie. Powrót do przedszkola na obiad planowany jest na godz. 14.30

Odbiór dzieci od godz. 15.00

Prosimy o sportowe obuwie,  wygodny strój i nakrycie głowy.

W PRZEDSZKOLU BĘDĄ WYKONYWANE ZDJĘCIA grupowe

i portretowe tylko dla dzieci kończących edukację przedszkolną  w dniach

- 9 czerwca  godz. 11.00 dzieci z budynku przy ul. Wyspiańskiego 22

- 9 czerwca  godz. 9.00 dzieci z budynku przy ul. Dzikiej 36.

Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na wykonanie zdjęć proszeni są o poinformowanie  nauczycieli w grupie, do której uczęszcza dziecko.

Brak informacji jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykonanie zdjęć dzieciom.

PIKNIK  Z OKAZJI DNIA DZIECKA 13 CZERWCA W GODZ. 13.00-16.00

W OGRODZIE  PRZY BUDYNKU - UL. WYSPIAŃSKIEGO 22

Dzieci z budynku  przy ul. Dzikiej - dojazd autokarem o godz. 12.30,

powrót  z pikniku  z ul. Wyspiańskiego  zapewniają Rodzice.

Piknik finansowany z funduszu Rady Rodziców.

WYCIECZKA CAŁODNIOWA DO  ZALESIA GÓRNEGO - DZIELNICY FILMOWEJ

21 CZERWCA W GODZ. 9.00- 18.00

https://dzielnicafilmowa.pl/

Dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola nr1 ZIELONY DINEK z obu lokalizacji.

Koszt wycieczki pokrywa w całości Rada Rodziców.

Wyjazd po śniadaniu.

UROCZYSTOŚĆ POŻEGNANIA PRZEDSZKOLA tylko dla dzieci kończących edukację przedszkolną i ich Rodziców.

20 czerwca  godz. 16.15 grupa Sowy –ul. Dzika 36

23 czerwca godz. 16.00 grupa Jeżyki - ul. Wyspiańskiego 22