Ogłoszenie - opłaty za dyżur wakacyjny

Szanowni Państwo, Rodzice przedszkolaków zgłoszonych na dyżur wakacyjny,

uprzejmie informujemy, iż rodzice dzieci zgłoszonych na dyżur wakacyjny do publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Miasto Ząbki tj. do:

  • Publicznego Przedszkola Nr 1 „Zielony Dinek”, w którym dyżur trwa od 15 do 31 lipca 2019 r.;
  • Publicznego Przedszkola Nr 2 „Leśny Zakątek”, w którym dyżur trwa od 1 do 12 lipca 2019 r.;
  • Publicznego Przedszkola Nr 3 „Skrzat”,  w którym dyżur trwa od 1 do 31 sierpnia 2019 r.

zobowiązani są do uiszczenia opłaty za żywienie tj. 10 zł za każdy dzień pobytu dziecka w danej placówce na dyżurze wakacyjnym, w terminie do dnia 25 czerwca 2019 r.

Ww. opłatę należy uiścić na konto przedszkola, do którego zostało zgłoszone dziecko na dyżur:

  • Publiczne Przedszkole Nr 1 „Zielony Dinek” - 21 1030 1016 0000 0000 9290 4009
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 „Leśny Zakątek” - 44 1030 1016 0000 0000 9290 6020
  • Publiczne Przedszkole Nr 3 „Skrzat” - 56 1030 1016 0000 0000 9291 8026.

W tytule przelewu należy zawrzeć imię i nazwisko dziecka oraz termin pobytu na dyżurze wakacyjnym.

UWAGA:  

W przypadku nie dokonania przelewu we wskazanym wyżej terminie prosimy o zgłoszenie tego faktu tj. rezygnacji z pobytu dziecka na dyżurze wakacyjnym bezpośrednio w przedszkolu, do którego dziecko zostało zgłoszone.

Referat Oświaty i Polityki Społecznej