Opłaty w GRUDNIU 2019

Informacje o numerach kont i wysokości opłat Rodzice odbierają osobiście w kancelarii przedszkola.

Codziennie od godz. 7.30 do 15.00

03.12. 2019r  (wtorek) oraz  04.12.2019r (środa) od godziny 7.30 do godziny 17.00

Wszystkie opłaty w GRUDNIU dokonujemy na konta w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia  2019r.