Opłaty w MARCU 2020r

Informacje o numerach kont i wysokości opłat Rodzice odbierają osobiście w kancelarii przedszkola.

Codziennie od godz. 7.30 do 15.00

03.03. 2020r  (wtorek) oraz  04.03.2020r (środa) od godziny 7.30 do godziny 17.00

Wszystkie opłaty w MARCU dokonujemy na konta w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2020r.