Opłaty w miesiącu październiku 2019r

Informacje o numerach kont i wysokości opłat Rodzice odbierają osobiście w kancelarii przedszkola.

Codziennie od godz. 7.30 do 15.00

02.10. 2019r  (środa) oraz  08.10.2019r (wtorek) od godziny 7.30 do godziny 17.00

Wszystkie opłaty w październiku dokonujemy na konta w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2019r.