Opłaty w miesiącu wrześniu 2019r

Informacje o numerach kont i wysokości opłat Rodzice odbierają osobiście w kancelarii przedszkola.

Codziennie od godz. 7.30 do 15.00

16.09. 2019r  (poniedziałek) oraz  17.09.2019r (wtorek) do godziny 17.00

Wszystkie opłaty we wrześniu dokonujemy na konto Rady Rodziców w nieprzekraczalnym terminie do 27 września.

Opłaty za grotę solną i szachy będą pobierane od października.