Opłaty w STYCZNIU 2020r

Informacje o numerach kont i wysokości opłat Rodzice odbierają osobiście w kancelarii przedszkola.

Codziennie od godz. 7.30 do 15.00

07.07. 2020r  (wtorek) oraz  08.01.2020r (środa) od godziny 7.30 do godziny 17.00

Wszystkie opłaty w STYCZNIU dokonujemy na konta w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia  2020r.