Popieramy ZĄBKI

Powietrze Bez Śmieci – popieramy Ząbki 

Miasto Ząbki zgłosiło działkę zlokalizowaną przy ulicy Sowińskiego

 (na tyłach dawnego Gimnazjum nr 2) do wybudowania

Naukowej Stacji Zabaw PGiNG. 

Od 24 stycznia każdy będzie mógł raz dziennie oddać swój głos na wybraną lokalizację.

Głosowanie odbywać się będzie na stronie: https://www.powietrzebezsmieci.pl/

Informacje udostępnione ze strony: https://www.zyciepw.pl/powietrze-bez-smieci-poprzyj-zabki