POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUOWANIA PRZEZ DZIECKO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Potwierdzenie kontynuacji

Rodzice dzieci z Publicznego Przedszkola nr1 ZIELONY DINEK  potwierdzając wolę kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkol. 2020/21 mają do wyboru  jedną z dwu lokalizacji :

- pierwszą w dotychczasowym budynku przedszkola  przy ul. Wyspiańskiego 22

 lub drugą – w nowym budynku  przy ul. Dzikiej 36.

Potwierdzenie ww. woli odbywać się będzie poprzez stronę internetową: zabki.formico.pl.

Terminy potwierdzenia woli kontynuacji  :

23.03.2020 r. ( poniedziałek) od  godz.12.00

27.03.2020r. (piątek) do godz. 16.00

Rodzicom, którzy nie posiadają możliwości zalogowania się do systemu, przedszkole umożliwia złożenie deklaracji osobiście w  dniach 25,26,27 marca , w godz. 10.00-13.00. 

Dyrektor Przedszkola

Grażyna Świeżak