POTWIERDZENIE WOLI KONTYNUOWANIA PRZEZ DZIECKO WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Potwierdzenie kontynuacji

Rodzice dzieci z Publicznego Przedszkola nr1 ZIELONY DINEK  potwierdzaj?c wol? kontynuacji ucz?szczania dziecka do przedszkola w roku szkol. 2020/21 maj? do wyboru  jedn? z dwu lokalizacji :

- pierwsz? w dotychczasowym budynku przedszkola  przy ul. Wyspia?skiego 22

 lub drug? – w nowym budynku  przy ul. Dzikiej 36.

Potwierdzenie ww. woli odbywa? si? b?dzie poprzez stron? internetow?: zabki.formico.pl.

Terminy potwierdzenia woli kontynuacji  :

23.03.2020 r. ( poniedzia?ek) od  godz.12.00

27.03.2020r. (pi?tek) do godz. 16.00

Rodzicom, którzy nie posiadaj? mo?liwo?ci zalogowania si? do systemu, przedszkole umo?liwia z?o?enie deklaracji osobi?cie w  dniach 25,26,27 marca , w godz. 10.00-13.00. 

Dyrektor Przedszkola

Gra?yna ?wie?ak