POTWIERDZENIE WOLI ZAPISANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

W dniu 17 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00 na stronach internetowych przedszkoli publicznych oraz szkół podstawowych ukażą się listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane muszą zalogować się do systemu e-rekrutacji i tam w dniach od 20 kwietnia od godz. 13:00 do 24 kwietnia do godz 16:00 potwierdzić wolę zapisania dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. Rodzice dzieci niezakwalifikowanych otrzymają informację z Urzędu Miasta Ząbki ze wskazaniem miejsca w przedszkolu do końca lipca 2020 r.

URZĄD MIASTA ZĄBKI