Przywrócenie funkcjonowania przedszkola przy ulicy Dzikiej po ewakuacji

Drodzy Rodzice,

Dzi?kujemy za wyrozumia?o?? w dzisiejszej, trudnej dla nas wszystkich sytuacji, zwi?zanej z konieczno?ci? ewakuacji w budynku Przedszkola przy ulicy Dzikiej.

Po dok?adnym sprawdzeniu budynku przez s?u?by, informujemy, ?e nic nie zagra?a bezpiecze?stwu dzieci.

Jutro przedszkole funkcjonuje normalnie.

Zapraszamy!