Rekrutacja 2023/2024

Szanowni Państwo

Informujemy, iż potwierdzenie woli kontynuowania przez dziecko wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny odbywać się będzie zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.11.2023 Burmistrza Miasta Ząbki z dnia 20 stycznia 2023 r. tj. od dnia 6 marca 2023 r. do dnia 10 marca 2023 r.

Potwierdzanie ww. woli odbywać się będzie głównie w systemie e- rekrutacja.

Informujemy, że rekrutacja do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w Mieście Ząbki  w terminie od 13 marca do 24 marca 2023 r.

W dniu 13 marca 2023 roku o godz. 13.00 pod adresem:

zabki.formico.pl

ŻRÓDŁO - URZĄD MIASTA ZĄBKI