UWAGA RODZICE !

Uwaga Rodzice!

W związku z podjęciem Uchwały Nr XXI/194/2020 RADY MIASTA Ząbki

z dnia 15 stycznia  2020r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola nr1 ZIELONY DINEK w Ząbkach poprzez utworzenie innej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Proszę wszystkich rodziców dzieci uczęszczających obecnie do Publicznego Przedszkola Nr1 o pisemne potwierdzenie zapoznania się z treścią w/w Uchwały.

Podpisy na liście u nauczycieli w grupach w terminie do 29.01.2020 r.