Uwaga Rodzice, którzy złożyli wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkol. 2021/22 !

W dniu16 kwietnia po godz. 15.00 zostaną podane do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. W terminie od 19 kwietnia od godz.13.00 do 23 kwietnia do godz.16.00 Rodzice, po zalogowaniu się na zabki.formico.pl potwierdzają wolę zapisania dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane. 

 Dyrektor Publicznego Przedszkola nr1

ZIELONY DINEK

Grażyna Świeżak