UWAGA RODZICE ! OG?OSZENIE!

Drodzy Rodzice!

Publiczne Przedszkole nr1 ZIELONY DINEK zawiesza swoj? dzia?alno?? od 16 do 25 marca 2020r.

Wszystkie wa?ne informacje przesy?amy na prywatn? poczt? mailow? ( adresy podane przez rodziców) oraz zamieszczamy

na stronie internetowej i Facebooku.

Prosz? codzienne sprawdzanie wiadomo?ci.

 Kontakt z przedszkolem pp1@zabki.pl

 

 Dyrektor Przedszkola nr1

Gra?yna ?wie?ak