Wyposa?enie dziecka

Wyposa?enie dziecka ucz?szczaj?cego do Publicznego Przedszkola nr 1 ZIELONY DINEK w Z?bkach od 1 wrze?nia 2020r.

  1. Kapcie
  2. Strój do ?wicze? gimnastycznych ( koszulka i krótkie spodenki)

 w  woreczku z materia?u. 

  1. Zestaw ubra? na zmian? ( majteczki, koszulka, spodenki, rajstopy) 

w woreczku z materia?u.

Raz w miesi?cu :

- r?cznik papierowy – 1 rolka, 

-1 pude?ko chusteczek higienicznych „ wyci?ganych”

-1 paczka chusteczek nas?czanych „mokrych”

 Wszystkie rzeczy osobiste nale?y podpisa? wyra?nie imieniem i nazwiskiem dziecka.

Dodatkowo  dla dziecka ucz?szczaj?cego do grupy 3-latków

  1. Po?ciel:

poszwa  wymiary 220 X 80 z wype?nieniem ( np. koc z?o?ony na pó?), worek na po?ciel z materia?u ?ci?gany sznurkiem, ma?a poduszka

„ Jasiek” ( komplet po?cieli mo?na znale?? na allegro)

  1. Pi?ama