"Kółko europejskie"

Cykliczne zajęcia w ramach „Kółka europejskiego” są przeznaczone dla dzieci z „zerówki”. Ich celem jest pogłębienie u przedszkolaków ciekawości świata i poszerzenie świadomości geopolitycznej.

Na zajęciach:

1) poznajemy położenie geograficzne, kulturę, obyczaje, symbole narodowe, język i historię państw europejskich (w tym państw członkowskich Unii Europejskiej);

2) omawiamy podstawowe zagadnienia dotyczące integracji europejskiej (m.in. historię integracji, jej przejawy oraz instytucje);

3) analizujemy wybrane pojęcia politologiczne, np.: państwo, ojczyzna, patriotyzm, obywatel, wybory, etc.

 

Po całorocznym cyklu zajęć przedszkolak powinien:

  • w zakresie WIEDZY: kojarzyć państwa europejskie, wymienić i scharakteryzować przynajmniej kilka z nich;
  • w zakresie UMIEJĘTNOŚCI: rozumieć (na swoim poziomie) podstawowe pojęcia związane z integracją europejską oraz szeroko rozumianą geopolityką;
  • w zakresie KOMPETENCJI: lepiej rozumieć otaczający go świat.

 

Podczas zajęć korzystamy z różnych pomocy edukacyjnych oraz publikacji opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, m.in.:

1)      Przygody Pana Kapitalnego, czyli o tym jak EFS pomaga spełnić marzenia;

2)      M. Węgrzecka, Niezwykłe przygody Maksa Europejskiego;

3)      Każdy może pracować – Książeczka o Europejskim Funduszu Społecznym.

 

Mam nadzieję, że zajęcia pomogą przedszkolakowi lepiej rozpoznawać otaczającą go rzeczywistości oraz nauczą krytycznie myśleć.

 

dr Małgorzata Mizerska-Wrotkowska – mama Weroniki, internacjolog, nauczyciel akademicki, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego